Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Vyhlášky a opatření ČNB

Opatření obecné povahy


Upozornění:

Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

Opatření obecné povahy jsou v této části uváděna z důvodu přehlednosti. Opatření obecné povahy není právním předpisem, ale jde o správní akt podle § 171 a násl. správního řádu, který vydají správní orgány v případech, kdy jim zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Pro účastníky trhu uvedené v opatření obecné povahy jsou tyto správní akty závazné shodně jako právní předpisy.