MiFID II/MiFIR

Směrnice/nařízení o trzích finančních nástrojů

Level 1 – Směrnice a nařízení

Level 2 – Právní akty v přenesené pravomoci

Level 2 – Prováděcí technické normy (RTS a ITS)

 Level 3 – Obecné pokyny ESMA