Nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a jeho prováděcí předpisy

Nařízení (EU) č. 575/2013

Prováděcí předpisy