Nařízení Komise k provedení směrnice 2019/2034 (IFD)

Směrnice

Prováděcí nařízení

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/389 (externí odkaz) ze dne 8. března 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací, které mají zveřejnit příslušné orgány
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2155 (externí odkaz) ze dne 13. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují třídy nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí úvěrovou kvalitu investičního podniku při jeho trvání a možné alternativní způsoby, jež jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2154 (externí odkaz) ze dne 13. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují vhodná kritéria pro určení kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku nebo aktiv, která spravuje
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2153 (externí odkaz) ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013