Changelog

V aplikaci SDAT lze aktuální verzi zjistit z tooltipu nad logem.

Verze: 1.89.0

Nasazeno: 2. 9. 2022 

Úpravy

Možnost vytvoření elektronického podpisu vstupní zprávy v prohlížeči. Rozšíření response webové služby CtiStavZpracovani od ProtokolId. Abecední pořadí typů osob v elementu TypOsoby WS CtiUdajeOsoby. Oprava interní chyby při zpracování výkazu corep_alm_ind. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.88.8

Nasazeno: 28. 4. 2022

Úpravy

Oprava nastavení kvality JVK v případě RCVD transakcí. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.88.7

Nasazeno: 20. 4. 2022

Úpravy

Opravy konsolidace a zpracování transakčních výkazů. Oprava opakovaného zpracování JVK transakčních výkazů. Rozšíření pole CertifikatSdn pro metadata certifikátů. Oprava chybného vyhodnocení mezivýkazové kontroly v08977_m. Oprava migrace MVK oblasti Fondy. Oprava zpracování XBRL výkazu aes. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.88.1

Nasazeno: 23. 2. 2022

Úpravy

Doplnění informace o povinnosti parametrů transakčních výkazů do služby ctiVykaz. Oprava generování upomínek. Opravy zpracování a optimalizace úložiště transakčních výkazů MKT. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.87.10

Nasazeno: 3. 2. 2022

Úpravy

Oprava výstupu WS CtiVykazovaciPovinnost pro výjimky DO v EBA_COREP. Opravy zpracování transakčních výkazů MKT. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.87.9

Nasazeno: 24. 1. 2022

Úpravy

Opravy zpracování transakčních výkazů MKT. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.87.7

Nasazeno: 17. 12. 2021

Úpravy

Opravy exportu dat do XLS. Doplnění nápovědy pro vybrané buňky výkazů PZI. Oprava pádu aplikace při zobrazení výkazu.

Verze: 1.87.5

Nasazeno: 8. 12. 2021

Úpravy

Možnost volání vybraných webových služeb dle verze služby (1.0.0 resp. 1.1.0). Oprava defaultní hodnoty atributu UNITREF pro datové oblasti S.16* a S.19* v EIOPA 2.6.0

Verze: 1.87.4

Nasazeno: 30. 11. 2021

Úpravy

Nasazení funkcionalit spojených se zpracováním výkazů vykazovacího rámce MKT. Optimalizace zpracování mezivýkazových kontrol. Oprava pádu aplikace při použití funkce Zkontrolovat výkaz. Oprava vyhodnocování kontrol typu CHECK_DYNCOUNT_MAX. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.86.3

Nasazeno: 11. 10. 2021

Úpravy

Opravy vyhodnocování JVK ve výkazu DOFOS70. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.85.12

Nasazeno: 22. 9. 2021

Úpravy

Opravy zpracování formátu ISO20022. Opravy zpracování výkazů AnaCredit. Oprava vyhodnocování JVK pro DOFOS70 a DISIFE23. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.85.7

Nasazeno: 10. 6. 2021

Úpravy

Funkcionalita spojená s projektováním a zpracováním metodiky PZI. Doplnení kontroly metodiky vůči Stav ke dni v hlavičce Vstupní zprávy. Funkcionalita spojená se zpracováním AnaCredit. Oprava zpracování více vydání zaslaných v jedné Vstupní zprávě. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.85.0

Nasazeno: 12. 4. 2021

Úpravy

AnaCredit - zavedeny funkce pro kontroly úplnosti a jejich provádění.

Verze: 1.84.4

Nasazeno: 26. 3. 2021

Úpravy

Pro vybrané vykazovací rámce (aktuálně Směnárny) doplněna funkcionalita odevzdání reportů neregistrovanými uživateli prostřednictvím přístupového kódu. Opravy zpracování výkazů AnaCredit. Oprava zpracování vydání corep_of_ind. Oprava načítání příloh pro ESEF. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.83.10

Nasazeno: 8. 2. 2021

Úpravy

Oprava webové služby CtiVykazovaciPovinnost (vracení seznamu výjimek). Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.83.9

Nasazeno: 25. 1. 2021

Úpravy

Aktualizována XSD pro webové služby - doplněn element Povinnost datové oblasti (soubor ObjektyTypy.xsd) označující povinnost zaslání datové oblasti ve Vstupní zprávě. Oprava zpracování výkazu CSDR09. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.83.6

Nasazeno: 11. 1. 2021

Úpravy

Opravy a optimalizace zpracování výkazů JISIFE. Zjednodušení odeslání vstupní zprávy z webové aplikace (tlačítko na formuláři editovaného vydání). Možnost vypnutí e-mailových notifikací na uživatelských účtech.

Verze: 1.82.4

Nasazeno: 16. 11. 2020

Úpravy

Sjednocení stavu metodik z PROD na TEST. Doplněno generování SDAT protokolů v případě úspěšného zpracování formátů XBRL a ISO 20022. Opravy ve zpracování MVK. Oprava v odesílání protokolů o zpracování Vstupních zpráv. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.81.8

Nasazeno: 22. 10. 2020

Úpravy

Oprava vyhodnocování mezivýkazových kontrol ve vykazovacím rámci Bankovnictví. Navýšení timeoutu webové služby ZaslaniVstupniZpravy pro zasílání většího objemu dat. Oprava pádu aplikace při změně hesla uživatele. Oprava zpracování výkazů PANACR03, JISIFE53. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.81.2

Nasazeno: 24. 9. 2020

Úpravy

Oprava pádu aplikace při změně hesla uživatele. Oprava chybně generovaných odkazů v notifikačních e-mailech. Oprava pádu aplikace při úpravách nebo smazání editovaného vydání. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.80.2

Nasazeno: 1. 9. 2020

Úpravy

Oprava exportu vydání do úsporného XML formátu. Doplněna možnost přechodu na detail skupiny MVK z detailu výskytu. Oprava výstupu služby ctiVykaz - sdílené údaje. Oprava zobrazení detailu uživatelského účtu. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.78.3

Nasazeno: 3. 8. 2020

Úpravy

Úprava výstupu sdílených údajů webové služby CtiVykaz. Oprava pádu aplikace při ukládání editovaného vydání.

Verze: 1.78.2

Nasazeno: 27. 7. 2020

Úpravy

Úprava výstupu WS CtiVykaz - doplněny elementy PlatnostDo a Predpoklad elementu Kontrola. Úprava Excelů pro import - nyní je vždy odemčena spojitá oblast buněk (lze kopírovat celé oblasti i přes šedé buňky nevykazovaných údajů). Oprava validace povolených znaků při změně hesla uživatele. Oprava nemožnosti zobrazení objektů v metodice KT20201101. Oprava nežádoucího odesílání upomínek. Opravy v interní části aplikace.

Verze: 1.75.4

Nasazeno: 25. 6. 2020

Úpravy

Opravy identifikace chyb v protokolech MVK. Oprava vyhodnocení podmínek pro spouštění MVK. Oprava interní chyby zpracování po zaslání Potvrzení.

Verze: 1.75.3

Nasazeno: 22. 6. 2020

Úpravy

Oprava označení kvality výsledku MVK.

Verze: 1.75.2

Nasazeno: 18. 6. 2020

Úpravy

Oprava exportu některých výkazů. Opravy v interní části zpracování.

Verze: 1.75.1

Nasazeno: 1. 6. 2020

Úpravy

Doplněn uživatelsky čitelný přehled chyb ze zpracování vydání (jedná se o stejné informace doposud dostupné v XML protokolu o zpracování vydání). Přehled je dostupný po přihlášení do externího portálu, z Stav vykazování - přehled -> detail vydání -> ze záložky Vydání výskytu výkazu zvolit z kontextového menu příslušného řádku volbu "Detail" (nebo přejít pomocí dvojkliku). Zobrazí se záložka Chyby zpracování, kde jsou formou tabulky s možností filtrování či exportu zobrazeny chyby zjištěné při zpracování vydání.

Verze: 1.74.1

Nasazeno: 13. 5. 2020

Úpravy

Doplněn samostatný protokol pro výsledek XBRL validace v případě vykazování v XBRL formátu (tj. vraceny jsou dva protokoly o zpracování vydání). Nové aplikační kontroly pro zakázané datové oblast, GAAP údaje a sdílené údaje. Opravy interních chyb při zpracování formátu XBRL.

Verze: 0.73.1 (na PROD jako 1.4.0)

Nasazeno: 27. 4. 2020

Úpravy

Doplněna uživatelská konfigurace počtů dynamických řádků, sloupců či karet při exportu Excelu pro import. Doplněna možnost periodicity u nepravidelné vykazovací povinnosti. Opravy zpracování vstupních zpráv ve formátu XBRL.

Verze: 0.71.4

Nasazeno: 9. 4. 2020

Úpravy

Ošetření chyby při sestavování XML vstupní zprávy, která končila interní chybou webové aplikace (výkaz aes). Opravy v interní části aplikace.

Verze: 0.72.0

Nasazeno: 6. 4. 2020

Úpravy

Opravy v interní části aplikace. Aktualizace kontrol.

Verze: 0.71.3 (na PROD jako 1.3.0)

Nasazeno: 6. 4. 2020

Úpravy

Viz 0.71.0 až 0.71.2. Možnost správy vlastních certifikátů uživatele bez administrátorského oprávnění. Aktualizace kontrol.

Verze: 0.71.2

Nasazeno: 1. 4. 2020

Úpravy

Opravy v interní části aplikace.

Verze: 0.71.1

Nasazeno: 30. 3. 2020

Úpravy

Oprava pádu aplikace při nevyplněném dynamickém parametru karty v XBRL a pokusu o kontrolu nebo odeslání. Doplněna konfigurace (způsob zpracování) povolených formátů pro výkazy. Úpravy vykazovacích povinností penzijních společností a pojišťoven probíhají a budou provedeny do 1. 4. 2020.

Verze: 0.71.0

Nasazeno: 23. 3. 2020

Rozšíření webových služeb

Úpravy XSD webových služeb:

 • ObjektyTypy.xsd – doplněny sdílné údaje a typ součtu pro výstup služby CtiVykaz
 • SpolecneTypy.xsd – doplněna enumerace pro Typ součtu
  • C - úplný (Complete)
  • P - částečný (Partial)
  • N - žádný (None)
 • ZpracovaniTypy.xsd – skupina MVK je identifikována v hlavičce protokolu WS
 • Protokoly.xsd – skupina MVK identifikována v hlavičce vlastního protokolu

Podrobnější popis k problematice sdílených údajů je uveden v samostatném dokumentu Vykazování – specifické případy.

Opravy

Vrácena validace typu certifikátu. Oprava zobrazení vykazovacích povinností na detailu výskytu.


Verze: 0.69.2 (na PROD jako 1.2.0)

Nasazeno: 5. 3. 2020

Opravy
Doplněn chybějící element StavVydani do výstupu webové služby CtiStavVykazovani.
Oprava zpracování výkazu aes.


Verze: 0.69.1

Nasazeno: 2. 3. 2020

Změny v metodikách

Rámce EBA_COREP a EBA_FINREP odpovídají taxonomii 2.9.1.1

Vyloučení GAAP údajů, které nejsou pro vykazování do ČNB relevantní. Atribut údaje "Vykazovany" je nastaven na hodnotu false a ve struktuře datové oblasti jsou tyto údaje označeny šedou barvou.

Všechny sdílené údaje, které byly nastaveny jako "Zobrazované", jsou nově nastaveny jako "Vykazované" (výjimkou jsou datové oblasti F_13.02.1.b a C_76.00.a a C_76.00.w, kde jsou sdílené údaje v rámci jedné datové oblasti). Toto nastavení lépe vyhovuje principům, které definuje EBA taxonomie. Sdílení, resp. vykázání shodných hodnot sdílených údajů bude ošetřeno prostřednictvím doplněných kontrol.

Byly dočasně deaktivovány zatím neimplementované kontroly ve vykazovacích rámcích EBA_FINREP a EBA_COREP. Ze strany ČNB probíhá doladění finální implementace těchto kontrol tak, aby byly v souladu s požadavky EBA. Takové kontroly jsou dočasně deaktivovány (atribut "Deaktivovana" true) a v průběhu zpracování nebudou vyhodnocovány. Následně budou postupně tyto jednotlivé kontroly aktivovány (atribut "Deaktivovana" false). O jejich aktivaci budeme informovat.

Opravy

Zpracování XBRL končící interní chybou.


Verze: 0.68.3 (na PROD jako 1.1.4)

Nasazeno: 17. 2. 2020

Opravy

Zpracování kartových datových oblastí v XBRL.


Verze: 0.68.1

Nasazeno: 4. 2. 2020

Opravy

Opravy ve vyhodnocování kontrol. CtiVykaz – zobrazení datových typů dle Knihovny RELEVANTNI versus VSE.


Verze: 0.67.7 (na PROD jako 1.1.3)

Nasazeno: 28. 1. 2020

Opravy

Oprava pádu aplikace v případě výběru dat za výskyt a exportu do XLSX.


Verze: 0.67.6

Nasazeno: 27. 1. 2020

Opravy

Opravena interní chyba při zobrazení prázdných dat. Opravena nemožnost zobrazit data kartotéky se statickým výčtem karet a dynamickým řádkem (datová oblast C_08.02). Opravena interní chyba při zpracování vydání, kde byly zaslány záměrné duplicity.


Verze: 0.67.3

Nasazeno: 20. 1. 2020

Webové služby

Doplnění identifikace skupiny MVK do protokolu.

Opravy

Oprava načtení hodnot do editovaného vydání z posledního vydání. Je umožněno zaslat STORNO, pokud je předchozí Vydání typu POTVRZENI.


Verze: 0.67.1

Nasazeno: 16. 1. 2020

Opravy

Oprava ukládání hodnot při zaslání XBRL.


Verze: 0.67.0

Nasazeno: 14. 1. 2020

Webová aplikace

Ukládání dynamických karet zaslaných ve formátu XBRL. Zobrazení hodnot zaslaných ve formátu XBRL.

Opravy

Pád aplikace při zobrazení dat.

Známé chyby

Pád aplikace při zobrazení dat některých DO.


Verze: 0.66.2

Nasazeno: 9. 1. 2020

Webová aplikace

Ukládání statických karet zaslaných ve formátu XBRL. Zobrazení hodnot zaslaných ve formátu XBRL.

Opravy

Oprava zablokování zpracování po zaslání da ve formátu XBRL. MVK – po provedení MVK dochází k aktualizaci stavů vydání.


Verze: 0.66.1

Nasazeno: 6. 1. 2020

Webové služby

V protokolu MVK doplněna vazba na Skupinu MVK

Webová aplikace

Umožněn import dat pomocí Excelu, ve kterém je vytvořeno více jak 10 karet.


Verze: 0.66.0

Nasazeno: 22. 12. 2019

Webová aplikace

Zobrazení dat - kontextové menu na přehledu Výskytů, detailu Výskytu a přehledu Vydání výskytu výkazu na detailu Výskytu. Načítají se Vydání typu DATA ve spreadsheetu.


Verze: 0.65.1

Nasazeno: 16. 12. 2019

Webové služby

Rozšířena XSD o lokalizaci chyb v protokolu vydání.

Známé chyby

Při zaslání dat ve formátu XBRL je vydání vždy platné, i při nevalidní XBRL instanci.


Verze: 0.65.0

Nasazeno: 9. 12. 2019

Webová aplikace

Aktualizována uživatelská dokumentace o popis scénářů pro upload XML nebo XBRL.

Opravy

Vylepšení zpracování mezivýkazových kontrol (metodiky POJIST a PENZE). CiStavZpracovani vrací protokoly MVK.


Verze: 0.64.1

Nasazeno: 3. 12. 2019

Webové služby

ZaslaniVstupniZpravy – změna – zasílaná XBRL instance v elementu DataFormatostatni bude komprimovaná metodou ZIP.

Webová aplikace

Zaslání XBRL instance – nahrávaná XBRL instance musí být komprimovaná v souboru ZIP.

Rozšíření

EBA 2.9.1 – oprava – doplněn chybějící výkaz finrep9_inf_ifrs. EBA a EIOPA – doplněny defaultní hodnoty pro UNITREF a DECIMALS

Opravy

CiStavZpracovani – oprava nefunkční služby. CEU - CEUSIFE10 – oprava pro alternativní RČ.


Verze: 0.62.0

Nasazeno: 29. 10. 2019

Opravy

Protokoly jsou podepisovány certifikátem SDAT. Oprava času v zasílaných upomínkách. Oprava nemožnosti importu některých certifikátů. Oprava přesměrování na http při odhlášení.


Verze: 0.60.6 (na PROD jako 1.0.0)

Nasazeno: 29. 10. 2019

Opravy

Protokoly jsou podepisovány certifikátem SDAT. Oprava času v zasílaných upomínkách. Oprava nemožnosti importu některých certifikátů. Oprava přesměrování na http při odhlášení.


Verze: 0.60.2

Nasazeno: 14. 10. 2019

Rozšíření

Provádění JVK kontrol.

Opravy

Oprava interní chyby při importu validního XLS do editovaného vydání. Úprava konfigurace serverů, kdy původní nastavení ve výjimečných případech znemožňovalo přihlášení uživatele.


Verze: 0.60.1

Nasazeno: 7. 10. 2019

Webové služby

Probíhá ověřování elektronického podpisu, pokud je zaslán. CtiStavZpracovani – v protokolu je doplněn výsledek ověření elektronického podpisu.

Webová aplikace

Probíhá ověřování elektronického podpisu, pokud je zaslán. Dočasně je potlačena jeho povinnost.

Opravy

CtiVykaz – oprava chybného příznaku součtových položek, odstraněn redundantní výpis atributů údaje. Opravena CHYBA – NEPLATNY_CAS při volání webových služeb s aktuálním časem. Je prováděna kontrola formátu rodného čísla.

Známé chyby

Webová aplikace – interní chyba při importu validního XLS.


Verze: 0.58.2

Nasazeno: 16. 9. 2019

Webové služby

 1. CtiTypyOsob Poskytne informace o Typech osob a zařazení Osob do Typů osob. Služba poskytuje informace k zadanému PlatnostKDatu (povinný vstupní parametr). Vstupní parametr TypOsobyKod je nepovinný. Pokud není zadán, vrací všechny Typy osob. Pokud je zadán, vrací zadaný Typ osoby. Výstup obsahuje atributy Typu osob a k Typu osob seznam kódů Osob, které jsou k zadanému datu platnosti zařazeny.
 2. CtiSeznamMetodik Služba poskytuje seznam Metodik podle vstupních parametrů. Časové období vymezují parametry "PlatnostKDatuOd“ a "PlatnostKDatuDo". Počátek období je povinný, takže lze historické Metodiky omezit. Konec období je nepovinný, takže seznam může obsahovat všechny existující. Parametr "VykazovaciRamecKod" je nepovinný - pokud není zadán, vrací Metodiky za všechny VR. Pokud je zadán, vrací Metodiky za zadaný VR. Výstup vrací seznam Metodik a jejich atributů. Viz též aktualizovaná dokumentace technické specifikace 2 – Metapopis vykazovací povinnosti.
 3. CtiUdajeOsoby - Rozšíření služby zahrnuje:
  • Možnost volání služby pro získání informací o Zastupované osobě.
  • Informace o registrovaných Certifikátech, a to jak na úrovni Osoby, tak Pracovníka, v elementu Certifikat. Do výstupu nebudou zahrnuty certifikáty, které již mají prošlou platnost vzhledem k systémovému času.
  • Informace o zařazení Osoby do Typů osob. Tj. K Osobě vypíše seznam kódů Typů osoby, do kterých je Osoba zařazena. Seznam je ve výstupu ve formě řetězce kódů oddělených mezerou, v elementu TypOsoby.
 4. CtiVykaz - toto rozšíření služby zahrnuje obohacení výstupu o:
  • Seznam elementárních položek k součtové položce číselníku v elementu SeznamElemenetarníchPolozek.
  • Informaci o tom zda a jak mají být zasílaná data výkazu el. podepsána nebo el. pečetěna, v elementu ZpusobPodepsani.
  • Atributy údajů výkazu.
   • Na úrovni Vykazovacího rámce seznam použitých atributů (pokud jsou atributy použity), v elementu AtributyUdaju.
   • Na úrovni údaje, pokud má údaj nějaké atributy definovány, v elementu AtributUdaje. Obsahuje kód atributu, příznak povinnosti, případně defaultní hodnotu.
  • Omezení vykazování pro Osoby nebo Typy osob
  • Na úrovni údaje, pokud má údaj nějaké omezení definováno, v elementu OmezeniOsoba.Text omezení může obsahovat pozitivní nebo negativní definici omezení prostřednictvím seznamu kódů Osob nebo kódů Typů osob
 5. CtiVykazovaciPovinnost - doplnění informací o Výkazech s nepravidelnou periodicitou.
  • Doplněn element "Periodicita"
  • Plán výskytů je generován i pro nepravidelné VP; Výskyty nepravidelné periodicity nejsou povinné.

Viz též aktualizovaná dokumentace technické specifikace 2 – Metapopis vykazovací povinnosti.

Webová aplikace

Úprava a optimalizace formuláře pro odeslání vstupní zprávy.

Lze odeslat prázdné vydání (výkazu CEUSIFE10 – obecně je možnost řízena na úrovni výkazu).

Opravy

Soubor Objekty.xsd - změněna povinnost atributu TypZarazeni z povinné hodnoty na nepovinnou.

<xs:complexType name="VazbaNaUctyType">
<xs:sequence>
<xs:element name="UctovaOsnovaKod" type="dt:DT_KOD" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="UcetKod" type="dt:DT_KOD" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Znamenko" type="com:ZnamenkoZarazeniUctu" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Zpusob" type="com:ZpusobyZarazeniUctu" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="TypZarazeni" type="com:TypyZarazeniUctu" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Rozsah" type="com:RozsahyZarazeniUctu" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Nelze zaslat storno vydání referencující na vydání typu storno.

Opravy ve funkcionalitě pro export a import XLSX – datové typy, formáty.

Známé chyby

Služba CtiVykaz vrací nadbytečný obsah v VykazovaciRamec/AtributyUdaju. Služba CtiVykaz vrací pro některé součtové položky číselníku chybně příznak Souctova (false namísto true). Webové služby vrací CHYBA - NEPLATNY_CAS. Je řešeno, jako workaround pomůže zaslat dotaz s parametrem CasZadosti posunutým několik vteřin do minulosti.