Harmonizace měnové a finanční statistiky

Smlouva o Evropské unii vyžaduje, aby Evropská centrální banka (ECB) ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovala statistické informace nezbytné pro zajištění úkolů, kterými je pověřen Evropský systém centrálních bank (ESCB). To znamená, že statistické informace o měnovém vývoji jsou důležité při rozhodování o tom, jaké podniknout kroky v rámci měnové politiky, při vyhodnocování jejich účinků a pro objasňování těchto kroků veřejnosti. Středem zájmu ECB není měnový vývoj v jednotlivých členských státech tvořících eurozónu, ale spíše vývoj v eurozóně jako celku. Tyto požadavky vyžadují shromažďovat harmonizované statistické informace vysoké a stejnorodé kvality.

Smlouva ukládá zemím při jejich vstupu do Evropské unie provést nezbytné statistické přípravy tak, aby byly schopné přispívat do statistiky eurozóny v okamžiku jejich připojení k měnové unii. V tomto kontextu je ECB zodpovědná za podporu harmonizace statistiky tam, kde to bude nutné. Tyto harmonizační práce budou přihlížet k mnohým rozdílům v národních finančních systémech, které by se měly vyrovnat pomocí harmonizovaných statistických definic a klasifikací.

Česká republika jako jedna z nezúčastněných členských zemí EU sestavuje tyto harmonizované statistiky:

  1. Rozvahová statistika sektoru měnových finančních institucí v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) 2021/379 o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2021/2).;
  2. Statistika úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na korunové úvěry a vklady poskytnuté resp. přijaté od nefinančních sektorů (kromě vlády) rezidentských v ČR v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34);
  3. Statistika aktiv a pasiv investičních fondů v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38);
  4. Statistika penzijních fondů v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 2018/231 (ECB/2018/2);
  5. Statistika držby cenných papírů v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1011/2012 (ECB/2012/24);
  6. Statistika zprostředkovatelů financování aktiv (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, splátkový prodej, faktoring a forfaiting) v souladu s Obecnými zásadami Evropské centrální banky (EU) 2021/831 o statistických informacích, které mají být vykazovány o finančních zprostředkovatelích jiných než měnových finančních institucích (ECB/2021/12, externí odkaz).
  7. Statistika platebního styku v souladu s Nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43)