Předpisy k měnové a finanční statistice

Předpisy a metodika pro banky


Vyhláška a metodika pro nebankovní finanční instituce

 • Vyhláška k předkládání výkazů nebankovními finančními institucemi
 • Metodika k sestavování výkazů nebankovních finančních institucí podle § 11 vyhlášky č. 314/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Metodika k výkazům investičních fondů 
   Detailní metodika jednotlivých výkazů je dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast Fondy.
  • Metodika k výkazům zprostředkovatelů financování aktiv
   Detailní metodika jednotlivých výkazů a hlášení je dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast OFI.
  • Metodika k výkazům účelových finančních společností pro sekuritizaci
   Detailní metodika jednotlivých výkazů je dostupná v rámci aplikace SDNS v části Metodické informace, oblast OFI.
  • Charakteristika nástrojů použitých v metodice (pdf, 101 kB)