Publikace měnové statistiky

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Publikace obsahuje vybrané ekonomické indikátory České republiky produkované v rámci měnové statistiky ČNB.

Tabulky 1 a 2 porovnávají základní úrokové sazby ČNB a finančních trhů v ČR s obdobnými sazbami v eurozóně. Tabulky 3 až 9 jsou věnovány ukazatelům měnového vývoje, tj. měnovým agregátům a jejich protipoložkám, v různých pohledech a členěních. Kromě hlavních komponent M3 se soustředí na stavy, transakce a míry růstu i dalších položek jako jsou zahraniční aktiva/pasiva nebo úvěrové agregáty. Tabulky 10 a 11 doplňují předchozí údaje měnových finančních institucí o cenové informace, tj. výši úrokových sazeb přijatých vkladů a poskytnutých úvěrů. Tabulka 12 je věnována ukazatelům nákladů úvěrů. Tabulky 13 až 16 jsou zaměřeny na další finanční instituce působící ve finančním zprostředkování. Tabulka 13 uvádí rozvahu investičních fondů, Tabulka 14 rozvahu zprostředkovatelů financování aktiv a Tabulka 15 podrobnější strukturu jimi poskytovaných spotřebitelských a jiných úvěrů. Tabulka 16 pak uvádí rozvahu penzijních fondů.

Tabulky jsou vždy doplněny o stručný statistický komentář hlavních vývojových změn a tendencí. Součástí je i slovník pojmů a technické poznámky.

Podkladová data k publikaci Měnová statistika jsou umístěna ve statistické databázi ARAD. Data jsou zveřejňována podle publikačního kalendáře příslušných statistik.

Aktuální publikace Měnová statistika