Dokumenty mezinárodních institucí

Evropská společenství

Evropská centrální banka

Konsolidovaná bilance sektoru měnových finančních institucí

Statistika úrokových sazeb

Statistika aktiv a pasiv investičních fondů

Statistika účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí

Statistika držby cenných papírů

Statistika platebního styku

Statistika pojišťovacích společností

Statistika peněžních trhů

Statistika podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku

Statistika penzijních fondů

Další dokumenty