Společný výbor

Společný výbor evropských orgánů dohledu (Joint Committee of European Supervisory Authorities) slouží k zajištění souladu mezi činnostmi těchto orgánů s ohledem na jednotlivá odvětví. Prostřednictvím Společného výboru ESAs úzce spolupracují a v případě nutnosti přijímají společná stanoviska. Společný výbor koordinuje úkoly evropských orgánů dohledu ve vztahu k finančním konglomerátům a dalším meziodvětvovým záležitostem.