IOPS

Mezinárodní organizace orgánů dohledu v soukromém penzijním sektoru (International Organization of Pension Supervisors, IOPS) je mezinárodní organizací orgánů dohledu v sektoru soukromých penzí (ať už jde o penzijní připojištění nebo spoření), který svou činnost započal v červenci 2004. V roce 2010 sdružoval přibližně 60 orgánů dohledu, které jsou jeho plnoprávnými členy. Dále měl tři přidružené členy tvořené mezinárodními organizacemi  a několik pozorovatelů, jimiž jsou zájmové organizace, profesní sdružení, výzkumné instituce, apod. Česká národní banka je členem, účastní se jednání IOPS a podílí se na její práci.