Basilejský výbor

Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) působí při Bance pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements, BIS). Byl vytvořen v roce 1974 centrálními bankami zemí skupiny G10.

Výbor vytváří standardy a doporučení pro bankovní dohled, mezi nejznámější patří např. Mezinárodní standardy pravidel kapitálové přiměřenosti (International Standards on Capital Adequacy), Basilejské základní principy efektivního bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking Supervision). Kromě toho se výbor zaměřuje na zlepšení spolupráce a pravidelné výměny informací v oblasti bankovního dohledu.

V rámci regionální spolupráce je pak Česká národní banka členem Skupiny bankovních dohledů střední a východní Evropy (BSCEE), která podporuje výměnu informací zejména v oblasti rozvíjejících se trhů střední a východní Evropy a se svými 11 členy z EU a 11 členy mimo ni funguje též v oblasti bankovní regulace a dohledu jako vhodná opora pro země, které se připravují na vstup do EU.