IAIS

Mezinárodní sdružení orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) je mezinárodní organizací orgánů dohledu v sektoru pojišťoven. Založeno bylo v roce 1994. V listopadu 2010 sdružovalo přibližně 190 členů reprezentujících o něco menší počet jurisdikcí (vč. 56 federálních států a dalších jurisdikcí USA) a přibližně 130 pozorovatelů jimiž jsou mezinárodní a zájmové organizace, profesní sdružení, výzkumné instituce, dohlížené subjekty, apod. Česká národní banka je členem a účastní se jednání IAIS a podílí se na jeho práci.