Anglo - československá banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1915 - 1931Budova Anglo-československé banky v Praze, Hybernská ulice; Anglo-československá banka building in Prague, Hybernská Street

Obsah fondu:
Protokoly správní rady 1922 - 1930;
Protokol výkonného výboru 1922 - 1930;
Protokoly valných hromad 1922 - 1931;
Společné a vnitřní záležitosti 1922 - 1930 - dokumenty k založení banky, stanovy, výroční zprávy;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti.

Rozsah: 4,00 bm

Mateřským ústavem Anglo-československé banky byla Anglo-rakouská banka, která byla založena roku 1863 jako banka zahraniční a měla dvě sídla, v Londýně a ve Vídni. V roce 1921 byla přeměna Anglo-rakouské banky v anglickou společnost pod firmou Anglo-Austrian Bank Limited, na níž byla zúčastněna Bank of England. 1922 československá vláda dala souhlas k zřízení Anglo-československé banky a zavázala se, že uhradí Bank of England obnosy resultující z remboursních předválečných úvěrů. Anglo-československá banka byla ustavena 12.4.1922 za účelem převzetí poboček Anglo-rakouské banky ve Vídni, nacházejících se na území ČSR. V roce 1923 zřízena pobočka banky v Londýně. 

Pokladniční poukázka Anglo-československé banky z roku 1927; Kč 200,000 bill, Anglo-československá banka, May 1927

Vedení banky věnovalo velkou pozornost zakladatelské činnosti (např. "Továrny na vlněné zboží František Liebieg, akc. spol. v Liberci", "Rosicko-pardubické rafinerie cukru Jindřich Benies, akciová spol. v Praze" a jiným syndikátním účastím).
Na jaře roku 1930 byl vydán výnos ministerstva financí ohlášením fuze Anglo-československé banky s Pražskou úvěrní bankou a Českou komerční bankou.