Vysvětlení pojmů v textu

burzovní senzál čili dohodce, působil na burze jako úřední zprostředkovatel pro různou klientelu, nesměl však obchodovat na vlastní účet

cesse - postoupená pohledávka

eskont - úvěr zajištěný pohledávkou, která není momentálně splatná

etatizace - zestátňování

lombard - krátkodobý úvěr nebo půjčka, která je kryta zástavou cenných papírů, zlata, zlatých předmětů, ale i obrazů a sbírek

rembours je druh úvěru poskytovaný na zboží do zahraničí na podkladě dopravních dokumentů např. skladních a nákladových listů

zlatá parita znamená krytí měny zlatými rezervami

zlaté devizy - československá měna byla částečně kryta zlatými rezervami a částečně hodnotnými devizami v prvé řadě anglickými librami a americkými dolary apod.

zl. nom. = zlatý nominále, do roku 1892 byl oficiálně měnovou jednotkou Rakousko-Uherska jeden zlatý.