DTI – Nebudu předlužený?

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.

Od 1. dubna 2022 jsou banky povinny dodržovat horní hranici příjmového ukazatele DTI na úrovni 8,5násobku ročního příjmu žadatele o úvěr (9,5násobku pro žadatele mladší 36 let). Hranice pro žadatele do 36 let se vztahují pouze na úvěry, které slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Kalkulačka DTI pro žadatele ve věku 36 let a starší

ukazatel DTI= výše poskytnutého úvěru čistý roční příjem žadatele o úvěr

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DTI

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
V pořádku.

Hodnota DTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Pozor!

Maximální hodnota DTI doporučená Českou národní bankou byla překročena. Snížení hodnoty DTI lze dosáhnout snížením výše úvěru.