DTI – Nebudu předlužený?

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu.

ČNB může nastavit, resp. doporučit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí horní hranici tohoto úvěrového ukazatele.

Závazná horní hranice ukazatele zadlužení DTI aktuálně není stanovena.

Aktuálně doporučená horní hranice činí 8násobek ročního příjmu. ČNB doporučuje poskytovatelům, aby vysoce obezřetně posuzovali žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, u nichž by úvěrový ukazatel DTI přesáhl tuto úroveň.

ukazatel DTI= výše celkového zadlužení čistý roční příjem žadatele o úvěr

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DTI

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
V pořádku.

Hodnota DTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Upozornění.

Hodnota DTI překročila hodnotu doporučenou ČNB. Celkové zadlužení je vzhledem k čistému ročnímu příjmu žadatele vysoké.  Lze očekávat, že poskytovatel bude posuzovat žádost o úvěr s touto hodnotou DTI vysoce obezřetně.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Upozornění.

Hodnota DTI překročila hodnotu doporučenou ČNB. Celkové zadlužení je vzhledem k čistému ročnímu příjmu žadatele relativně vysoké. Lze očekávat, že poskytovatel bude posuzovat žádost o úvěr s touto hodnotou DTI vysoce obezřetně.

Poznámka: Výpočet je zjednodušený a pouze pro orientační účely, jelikož nezohledňuje všechny možné varianty parametrů žádosti o úvěr.