DTI – Nebudu předlužený?

Ukazatel DTI (Debt to Income) je poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. ČNB v současnosti nestanovuje horní hranici tohoto ukazatele, při níž by úvěr neměl být poskytnut.

Zároveň však dlouhodobě upozorňuje na to, že riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu. Dále ho zvyšuje pravděpodobnost, že bude žadatel vystaven nepříznivé životní situaci. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení.

S účinností od 1. dubna 2022 bude limit ukazatele DTI činit 8,5 (9,5 pro žadatele mladší 36 let).

ukazatel DTI= výše poskytnutého úvěru čistý roční příjem žadatele o úvěr

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DTI

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
V pořádku.

Hodnota DTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DTI

=
Pozor!

Hodnota DTI značící podle České národní banky vysoké riziko pro vás i úvěrující banku byla překročena. Snížení hodnoty DTI lze dosáhnout snížením výše úvěru.