LTV – Neberu si příliš vysoký úvěr?

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. ČNB doporučuje, aby tento ukazatel nepřesáhl u nových úvěrů 90% hranici u více než 5 % objemu nových úvěrů. Banky poskytující úvěry by měly brát toto doporučení České národní banky v potaz.

S účinností od 1. dubna 2022 bude limit ukazatele LTV činit 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let).

ukazatel LTV (max 90%)= výše poskytnutého úvěru hodnota zastavené nemovitosti x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele LTV

Znám Odhaduji

Odhaduji, že hodnota zastavené nemovitosti představuje

ceny nemovitosti.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
V pořádku.

Hodnota LTV nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
Pozor!

Maximální hodnota LTV dporučená Českou národní bankou byla překročena. Snížení hodnoty LTV pod tuto 90% hranici lze dosáhnout buď snížením výše úvěru, nebo zahrnutím dalších nemovitostí do celkové hodnoty zástavy.