DSTI – Zvládnu splácet?

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.

ČNB může nastavit, resp. doporučit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí horní hranici tohoto úvěrového ukazatele.

Závazná horní hranice ukazatele dluhové služby DSTI aktuálně není stanovena.

Aktuálně doporučená horní hranice činí 40 %. ČNB doporučuje poskytovatelům, aby vysoce obezřetně posuzovali žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, u nichž by úvěrový ukazatel DSTI přesáhl tuto úroveň.

ukazatel DSTI= celková výše všech měsíčních splátek čistý měsíční příjem žadatele o úvěr x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DSTI

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
V pořádku.

Hodnota DSTI nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
Upozornění.

Hodnota DSTI překročila hodnotu doporučenou ČNB. Celkové měsíční splátky jsou vzhledem k čistému měsíčnímu příjmu žadatele relativně vysoké. Lze očekávat, že poskytovatel bude posuzovat žádost o úvěr s touto hodnotou DSTI vysoce obezřetně.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100

Poznámka: Výpočet je zjednodušený a pouze pro orientační účely, jelikož nezohledňuje všechny možné varianty parametrů žádosti o úvěr.