DSTI – Zvládnu splácet?

Ukazatel DSTI (Debt Service to Income) je procentním vyjádřením podílu ročních průměrných výdajů žadatele o úvěr vyplývajících z jeho celkového zadlužení (tzv. dluhová služba) na jeho ročním čistém příjmu. Zjednodušeně řečeno jde o procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.

ČNB v současnosti nestanovuje horní hranici tohoto ukazatele, při níž by úvěr neměl být poskytnut.

Nicméně nadále upozorňuje na to, že už v případě, kdy žadatel o úvěr vydává na splacení dluhů více než 40 % čistého měsíčního příjmu, vystavuje sebe a poskytovatele úvěru zvýšenému riziku nesplacení úvěru při nepříznivé situaci v budoucnosti. Tou může být například snížení jeho čistého příjmu nebo zvýšení úrokových nákladů z celkového zadlužení.

S účinností od 1. dubna 2022 bude limit ukazatele DSTI 45 % (50 % pro žadatele mladší 36 let).

ukazatel DSTI= výše měsíčních splátek čistý měsíční příjem žadatele o úvěr x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele DSTI

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
V pořádku.

Hodnota DSTI nepřekročila úroveň značící zvýšené riziko.

Vyhodnocení ukazatele DSTI

% = x 100
Pozor!

Hodnota DSTI dosahuje úrovně značící zvýšené riziko. Snížení hodnoty DSTI lze dosáhnout snížením výše měsíčních splátek.