Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele

Podle zákona o ochraně spotřebitele nesmí prodávající při poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. Obecně se diskriminací rozumí úmyslné či nedbalostní rozlišování, vyloučení, omezení nebo zvýhodnění na základě diskriminačního důvodu.

Diskriminací však není odlišné zacházení, které lze objektivně ospravedlnit sledováním legitimního cíle a prostředky k dosažení takového cíle jsou přiměřené a nezbytné (např. používání reálných pojistně matematických předpokladů při hodnocení pojistného, neposkytnutí úvěru kvůli vysoké rizikovosti dlužníka).