Seznam ZFA - vysvětlivky

RIAD_CODE - jedinečný identifikační kód subjektu v rámci EU (skládá se z kódu země, ve které je subjekt rezidentem a identifikačního kódu subjektu používaného ČNB),

ZEMĚ - kód země, ve které je subjekt rezidentem,

ID - identifikační kód subjektu používaný ČNB,

ID_RES - identifikační kód subjektu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

LEI - jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený subjektu,

NÁZEV - název subjektu,

ULICE_ MĚSTO_ PSČ - adresa subjektu včetně poštovního směrovacího čísla,

KATEGORIE - hlavní předmět činnosti společnosti (finanční leasing, ostatní úvěry, faktoring a forfaiting),

REPORT - informace o tom, zda subjekt podléhá plnému vykazování nebo mu je poskytnuta úleva (ANO - subjekt podléhá plnému vykazování, NE - subjektu je poskytnuta úleva).