Archivní informace

VÝKAZNICTVÍ EBA ve sběrném systému MtS-ISL-SÚD (informace k výkaznictví a metodikám  EBA před rokem 2020)

Detailní metodika všech výkazů předkládaných bankami, pobočkami zahraničních bank, družstevními záložnami a obchodníky s cennými papíry je k dispozici prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci Metodických informací veřejného přístupu. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení. V případě výkazů vycházejících z jednotných reportovacích rámců je v jejich základním popisu uvedena i příslušná šablona tohoto rámce. V aplikaci SDNS se bank a poboček zahraničních bank týkají oblasti Bankovnictví, EU_Banky_DZ_OCP a IPS, družstevních záložen oblasti Družstevní záložny a EBA_Banky_DZ_OCP a obchodníků s cennými papíry oblasti EBA_Banky_DZ _OCP.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice: