Předběžná metodika k novým výkazům pro likviditu (LCR podle DA) - banky

ČNB připravila v zájmu zajištění dostatečného času na implementaci předběžnou metodiku k novým výkazům pro likviditu, které vyplývají z přímo účinného prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity. Nové výkazy pro likviditu byly navrženy v souladu s požadavkem na úvěrové instituce, který se týká krytí likvidity podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (externí odkaz) ze dne 10. října 2014 (LCR DA).

Jedná se o následující výkazy:

  • LIK (ČNB) 11-12 - Likvidita na konsolidovaném základě podle DA (LIKIFE11)
  • LIS (ČNB) 11-12 - Likvidita podle DA (LISIFE11)

Tyto výkazy budou předkládány s měsíční periodicitou na individuální a konsolidované úrovni a budou předkládány stejným okruhem vykazujících osob jako jsou dosud vykazovány LIKIFE10 a LISIFE10. Datum prvního sestavení nových výkazů je 30. 9. 2016. Výše zmíněné nové výkazy jsou vyprojektovány v MtS-ISL-SUD-SDNS v rámci připravované metodiky EBA20160601, která bude zplatněna a publikována koncem května 2016.

V této metodice budou obsaženy také oba nové výkazy pro pákový poměr na individuální a konsolidované úrovni, přičemž výkaz LRS (ČNB) 11-04 - Pákový poměr podle DA (LRSIFE11) již byl součástí metodiky EBA20151201. Datum prvního sestavení nových výkazů pro pákový poměr je taktéž 30. 9. 2016. Výkazy se sestavují se čtvrtletní periodicitou.

V metodice EBA20160601 se nepředpokládají další strukturální úpravy jiných výkazů, pouze upřesnění, která vyplývají z průběžného řešení dotazů vykazujících osob adresovaných ČNB a Q/A.

Předběžná metodika je k dispozici:

  • LIKIFE11 a LISIFE11 (zip, 623 kB) ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS obsahující struktury výkazů, definice jednotlivých objektů, použité číselníky a parametry, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly v souborech xls a pdf.
  • exportem předběžné metodiky EBA20160601 prostřednictvím aplikace Edifact.

Exportovanou metodiku je třeba chápat jako předběžnou. V průběhu května 2016 mohou ještě probíhat revize a doplnění textů, úpravy názvů a definic, opravy případných zjištěných chyb, dále budou doplněny ještě některé kontroly, které jsou nyní vyprojektovány pouze pro LISIFE11 a pouze pro datové oblasti, kde jsou vykazovány údaje za „všechny měny v CZK“. Tyto kontroly budou vyprojektovány také pro LIKIFE11 a pro „významné měny“.