Návod pro řešení životní situace – výměna neplatných peněz

 • Identifikační číslo:  
  ČNB / 2007 / 2   
 • Kód:
  2
 • Pojmenování životní situace:  
  Mám neplatné české mince nebo bankovky.
 • Základní informace k životní situaci:
  Neplatné mince či bankovky (ČNB vyměňuje pouze platidla české měny) bývají po určitou dobu po prohlášení za neplatné vyměňovány v obchodních bankách a poté v České národní bance. V poslední době se to týká bankovek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč z let 1995 – 1999 (s úzkým stříbřitým proužkem), neplatných bankovek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 5000 Kč vzorů 1993 a měn států eurozóny po zavedení eura.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Každá fyzická nebo právnická osoba.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  V případě neplatných českých vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999 (s úzkým stříbřitým proužkem):
  Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit ve všech úvěrových institucích provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.
 • V případě haléřových mincí: 
  Neplatné mince o nominální hodnotě 10, 20 a 50 haléřů již nelze vyměnit.
 • V případě neplatných českých bankovek vzorů 1993 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 5000 Kč:
  Výměna je možná, a to do odvolání, pouze na územních pracovištích České národní banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě. Předpokládá se, že možnost výměny nebude ukončena dříve, než Česká republika přistoupí ke společné evropské měně.
 • V případě neplatných českých bankovek 20 Kč a 50 Kč (všech vzorů): 
  Neplatné bankovky o nominální hodnotě 20 Kč a 50 Kč již nelze vyměnit.
 • V případě neplatných československých bankovek:
  Bývalé československé bankovky vyměnit nelze. Podle zákona č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, ve znění pozdějších předpisů, probíhala výměna neokolkovaných československých bankovek jen ve dnech výměny v únoru 1993, výjimečně pak na žádost do konce srpna 1993; žádné další výjimky udělovány nebyly a ani být nemohly, protože zákon k tomu nikoho nezmocňoval. Okolkované bankovky (1000 Kčs, 500 Kčs a 100 Kčs) bylo možné měnit také jen po omezenou dobu, konkrétně do 31. 5. 1994 (vyhláška č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně), a rovněž neexistovaly žádné výjimky.
 • V případě neplatných bankovek měn států eurozóny (např. marky, šilinky, franky):
  Bankovky cizích měn vyměňují centrální – emisní banky příslušných zemí v souladu s platnými právními předpisy těchto zemí. Některé české obchodní banky vykupují neplatné bankovky cizí měny za poplatek podle svého sazebníku.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  V případě neplatných českých vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999 (s úzkým stříbřitým proužkem) provedete výměnu na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB, a to až do 30. června 2024 (včetně). Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.V případě neplatných českých bankovek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč vzorů 1993  zaneste či zašlete neplatnou bankovku na územní pracoviště ústředí České národní banky v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
  V případě neplatných českých vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999 (s úzkým stříbřitým proužkem) provedete výměnu na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB, a to až do 30. června 2024 (včetně).
  V případě neplatných českých bankovek 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč vzorů 1993 provedete výměnu v některém z územních pracovišť České národní banky (v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem). Můžete požádat, aby výměna byla provedena převedením nebo připsáním částky odpovídající nominální hodnotě neplatných bankovek nebo mincí na vámi uvedený účet; tato forma výměny může být zpoplatněna. V případě neplatných bankovek nebo mincí cizích měn kontaktujte příslušnou centrální banku (seznam zahraničních centrálních bank, externí odkaz).
 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  V úvěrových institucích provádějících pokladní operace (typicky obchodní banky s pokladnou) – české bankovky vzoru 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999.
  Na územních pracovištích České národní banky (české bankovky 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč vzorů 1993 a 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999).
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Stačí donést či zaslat příslušnou neplatnou bankovku.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  V případě výměny se při větším počtu předložených bankovek používá zpravidla výměnný lístek, v případě žádosti připsání částky na účet pokladní složenka.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Úvěrové instituce provádějící pokladní operace a Česká národní banka jsou povinny provést výměnu neplatných tuzemských bankovek  bezplatně bez omezení za předpokladu, že jsou neplatné bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.
  Pokud požádáte o výměnu převedením nebo připsáním částky odpovídající nominální hodnotě neplatných bankovek na vámi uvedený účet, může být tato forma výměny zpoplatněna. Za výměnu neplatných bankovek cizích měn si stanoví poplatky každá obchodní banka zvlášť. Informujte se na ně před zahájením transakce, často bývají poměrně vysoké. Poplatek může být někdy vyšší než nominální hodnota neplatné bankovky.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Výměny neplatných českých bankovek jsou prováděny na počkání, v případě převedení nebo připsání na účet platí lhůty pro tyto bankovní transakce. U výměn neplatných bankovek cizích měn má každá obchodní banka individuální lhůtu, u bankovek států eurozóny mohou být poměrně dlouhé, protože banky bankovky posílají do příslušného státu k výměně.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
  Žádost v elektronické formě zašlete do datové schránky České národní banky.
  V případě dotazu můžete využít tuto elektronickou službu:
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 • Jaké jsou související právní předpisy:
  • Zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 159/1993 Sb., o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
 • Nejčastější dotazy:
  Obecné informace naleznete na internetových stránkách České národní banky – Bankovky a mince.
 • Další informace:
  Formulář podání dotazu odboru komunikace ČNB
  na www stránkách:
  Česká platidla – mince
 • Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Webové stránky obchodních bank.
 • Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Padělané penízeVýměna poškozených peněz
 • Za správnost popisu odpovídá útvar:
  Odbor komunikace sekce kancelář ČNB
 • Kontaktní osoba:
  Ing. Lenka Velešíková
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1. 7. 2022
 • Popis byl naposledy aktualizován:
  1. 7. 2022
 • Datum konce platnosti popisu:
  1. 7. 2024