Česká diskontní banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1920 - 1945

Obsah fondu:
Protokoly správní rady 1919 - 1941;
Protokoly výkonného výboru 1920 - 1943;
Protokoly ředitelství 1926 - 1932;
Protokoly dozorčí rady 1920 - 1942;
Protokoly sanační 1926 - 1942;
Protokoly valných hromad (jpg, 46 kB) 1920 - 1943;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti: bilanční a jiné účetní knihy, písemnosti běžné obchodní činnosti z roku 1920 - 1941;

Rozsah: 23,00 bm

Původní název zněl Československá družstevní banka, v roce 1924 byl změněn na Československá diskontní a družstevní banka, v roce 1928 na Československá diskontní banka a v roce 1943 na Česká diskontní banka. Banka byla ustavena v roce 1920 pod patronací Československé strany národně socialistické.
Politické a hospodářské nesprávnosti ve vedení banky měly za následek její slabou prosperitu a v roce 1931 jí převzalo bankovní konsorcium vedené politickou stranou živnostenskou. Původní akciový kapitál byl postupně zvyšován na 10 milionů Kč.
Účelem banky byla podpora veškerého svépomocného družstevnictví městského charakteru, poskytování úvěrů všeho druhu a hypotečních zápůjček, financování veřejného a soukromého podnikání, přijímaní peněz na běžné účty a na vkladní knížky a provozování běžných bankovních obchodů. Zakladatelská činnost banky se omezovala na drobnější podniky. V roce 1943 banka zanikla sloučením s Pražskou úvěrní bankou v Praze.