Parametry dodávací repo operace

ČNB preventivně zvýšila týdenní počet měnových operací k dodávání likvidity bankám a od 18. 5. 2020 u těchto operací rozšířila spektrum přijímaného zajištění, tedy aktiv, která mohou být brána od úvěrových institucí do zástavy výměnou za poskytnutou likviditu.

Od 18. 5. 2020 připravila z preventivních důvodů nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům, které jsou držiteli licence vydané ČNB. Tyto instituce budou mít nově možnost získat likvidní prostředky formou krátkodobého úvěru od ČNB.

  Režim platný
do 17. 5. 2020 od 18. 5. 2020 do 31. 12. 2021
Protistrana banka, pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo banka, pobočka zahraniční banky, spořitelní a úvěrní družstvo pojišťovna, penzijní společnost, investiční společnost
Typ kolaterálu SD, SPP, P ČNB SD, SPP, P ČNB,  HZL SD, SPP, P ČNB
Haircut 2-4 % 2-4 % SD, SPP, P ČNB
6-42 % HZL
2-4 %
Splatnost 2W 2W, 3M 2W
Minimální objem obchodu 10 mil. CZK 10 mil. CZK 100 mil. CZK
Cena 2T repo 2T repo 2T repo + 20 bp
Aukční dny Po-St-Pá Po-St-Pá Út-Čt

Devizové swapy a výměna kolaterálu

Úprava devizových swapů do 31. 12. 2010 od 1. 1. 2011
Maximální doba splatnosti: 3 měsíce 2 týdny
Uplatňované snížení kurzu (tzv. haircut): 10 % 5 %

Poznámka: Devizové swapy jsou prováděny na základě požadavku konkrétní banky na dodání korunové likvidity za eura, kurz je pro účely swapu snížen o 5 % s cílem eliminovat kurzové riziko. Ostatní parametry (např. vypořádání systémem delivery after delivery) zůstávají beze změn.

Výměna kolaterálu (nově standardní operace)

ČNB na požádání vyměňuje kolaterál vypořádávaný v Centrálním depozitáři cenných papírů za kolaterál vypořádávaný v Systému krátkodobých dluhopisů. Cílem je poskytnout bankám dostatek cenných papírů např. pro čerpání vnitrodenního úvěru. Výměnu kolaterálu nepovažuje ČNB za klasickou měnovou operaci, ale spíše za operaci technického charakteru.

Dodávací repo operace

 • repo operace je vyhlašována 3x týdně vždy v pondělí, středu a pátek, objednávky jsou přijímány obvykle mezi 12.00 – 13.00 hod.;
 • vypořádání probíhá na valutu T + 2, páteční operace na T+1;
 • splatnost 2 týdny;
 • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě;
 • seznam přijatelného kolaterálu je standardně zveřejňován na internetové stránce ČNB; nové emise dluhopisů nebudou na seznam dodávány automaticky;
 • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro ostatní přijímaný kolaterál 4 %;
 • minimální objednávka činí 10 mil. Kč;
 • přístup do repo operace je standardně umožněn všem protistranám, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
 • informace o refinanční facilitě jsou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách informačních agentur Reuters (stránka CNB04) a Bloomberg (stránka CNB).
 • repo operace je vyhlašována 3x týdně vždy v pondělí, středu a pátek, objednávky jsou přijímány obvykle mezi 12.00 – 13.00 hod.;
 • vypořádání probíhá na valutu T+2, páteční operace na T+1;
 • splatnost 2 týdny pro pondělní a páteční operace; 3 měsíce pro středeční operace;
 • objednávky budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě;
 • přijatelným kolaterálem jsou státní pokladniční poukázky (SPP), poukázky ČNB; střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (SD) a hypoteční zástavní listy (HZL);
 • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro SD 4 %; pro HZL  v rozpětí od 6 % do 42 % (viz struktura haircutu); přičemž HZL vydané podle právní úpravy platné do ledna 2019 jsou akceptovatelné pouze do 30. 6. 2020;
 • minimální objednávka činí 10 mil. Kč;
 • přístup do repo operace je standardně umožněn všem protistranám, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
 • informace o dodávacích repo operacích jsou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách agentur Thomson Reuters a Bloomberg.
 • repo operace je vyhlašována 2x týdně vždy v úterý a čtvrtek, objednávky jsou přijímány obvykle mezi 12.00 – 13.00 hod.;
 • vypořádání probíhá na valutu T+2 pro úterní operace a T+3 pro čtvrteční operace;
 • splatnost 2 týdny;
 • objednávky budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě zvýšené o spread 20 bp;
 • přijatelným kolaterálem jsou státní pokladniční poukázky (SPP), poukázky ČNB a střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (SD);
 • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro SD 4 %;
 • minimální objednávka činí 100 mil. Kč;
 • přístup do repo operace je umožněn všem pojišťovnám, penzijním společnostem a investičním společnostem, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
 • informace o dodávacích repo operacích jsou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách agentur Thomson Reuters a Bloomberg.