Informace o opatřeních ČNB na finančním trhu ČR v říjnu a listopadu 2008

14. 10. 2008

Po diskuzi o situaci na světových finančních trzích bankovní rada rozhodla, že od 15. října zahájí provádění pravidelných dodávacích repo operací. Zajištěním (kolaterálem) v těchto operacích budou státní dluhopisy ČR, čímž ČNB podpoří hladké fungování trhu se státními dluhopisy. Záměrem tohoto technického opatření je zamezení případného přenosu problémů na zahraničních finančních trzích do českého finančního sektoru.

Parametry dodávací repo operace:

 • repo operace bude vyhlašována 3x týdně (pondělí, středa, pátek), objednávky budou přijímány obvykle mezi 12:00 – 13:00 hod.;
 • vypořádání bude probíhat na valutu T+2, případně T+1 (pondělní a středeční operace na T+2, páteční operace na T+1);
 • splatnost obvykle 2 týdny;
 • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající dvoutýdenní repo sazbě + 10bp.;
 • seznam přijatelného kolaterálu je standardně zveřejňován na internetové stránce ČNB; nové emise dluhopisů nebudou na seznam dodávány automaticky;
 • haircut pro poukázky (SPP i pokladniční poukázky ČNB) 2 %; pro ostatní přijímaný kolaterál 4 %;
 • minimální objednávka činí 10 mil. Kč;
 • přístup do repo operace je standardně umožněn všem protistranám, které mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu;
 • informace o refinanční facilitě budou zveřejňovány na webu ČNB a dále na stránkách informačních agentur Reuters (stránka CNB04) a Bloomberg (stránka CNB04).

Stávající sada nástrojů měnové politiky zůstává v platnosti beze změn.

Protistrany pro provádění měnových operací dle Úředního sdělení České národní banky ze dne 20. dubna 2007 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu, které nemají uzavřenou Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, mohou o její uzavření v případě zájmu požádat.

První dodávací repo operace bude vyhlášena ve středu 15.10. 2008.

Úprava technických parametrů dodávacích repo operací

20.11.2008

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla upravit technické parametry dodávacích repo operací následovně:

 • splatnost operací bude dva týdny a tři měsíce
 • repo operace se splatností dva týdny bude vyhlašována 2x týdně (pondělí a pátek)
 • repo operace se splatností tři měsíce bude vyhlašována 1x týdně ve středu
 • objednávky bank budou plně uspokojeny za fixní sazbu odpovídající
  • dvoutýdenní repo sazbě + 10bp v případě splatnosti dva týdny
  • dvoutýdenní repo sazbě + 30bp v případě splatnosti tři měsíce

Zbývající parametry dodávací repo operace zůstávají beze změn.