LTV – Neberu si příliš vysoký úvěr?

Ukazatel LTV (Loan to Value) představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti.

ČNB může nastavit, resp. doporučit poskytovatelům spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí horní hranici tohoto úvěrového ukazatele.

Aktuálně nastavená horní hranice ukazatele LTV činí 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let pořizující si vlastní bydlení).  Nad touto hranicí mohou banky poskytovat úvěry pouze na výjimku.

Aktuálně doporučená horní hranice činí 80 %. ČNB doporučuje poskytovatelům, aby vysoce obezřetně posuzovali žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru, u nichž by úvěrový ukazatel LTV přesáhl tuto úroveň.

ukazatel LTV = výše poskytnutého úvěru hodnota zastavené nemovitosti x 100

Spočítejte si sami

Výpočet ukazatele LTV

Znám Odhaduji

Odhaduji, že hodnota zastavené nemovitosti představuje

ceny nemovitosti.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
V pořádku.

Hodnota LTV nepřekročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
Pozor!

Maximální hodnota LTV stanovená Českou národní bankou byla překročena. Výše úvěru je vzhledem k hodnotě zastavené nemovitosti vysoká. Banka může poskytnout úvěr s touto hodnotou LTV jen na výjimku a lze očekávat, že jej bude považovat za vysoce rizikový.

Vyhodnocení ukazatele LTV

% = x 100
Upozornění.

Hodnota LTV překročila hodnotu doporučenou Českou národní bankou. Výše úvěru je vzhledem k hodnotě zastavené nemovitosti relativně vysoká. Lze očekávat, že poskytovatel bude posuzovat žádost o úvěr s touto hodnotou LTV vysoce obezřetně.

Poznámka: Výpočet je zjednodušený a pouze pro orientační účely, jelikož nezohledňuje všechny možné varianty parametrů žádosti o úvěr. Výpočet zejména pokrývá pouze případy, kdy žadatel nemá žádný dříve poskytnutý úvěr zajištěný nemovitostí uvedené ve výpočtu, resp. zastavovaná nemovitost uvedená výše ve výpočtu zajišťuje právě a jen úvěr uvedený výše ve výpočtu.