Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Předpisy z oblasti platebního styku

Předpisy pro pobočky zahraničních bank v režimu jednotné licence

 

Vyhlášky a opatření ČNB

 


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.