Struktura oběživa k 31. 12. 2020

ČNB vydala přehled struktury oběživa ke konci roku 2020. Výše oběživa v České republice i jeho struktura byly výrazně ovlivněny pandemií COVID-19.

Hodnota oběživa (všech oběžných i pamětních bankovek a mincí) činila k 31. 12. 2020 celkem 711,9 mld. Kč a v průběhu roku se zvýšila o rekordních 67,5 mld. Kč. Dosud nejvyšší roční nárůsty oběživa byly zaznamenány v roce 2016 o 46,6 mld. Kč a v roce 2008 o 45,5 mld. Kč.

Na růstu oběživa v roce 2020 se nejvíce podílely bankovky 2000 Kč, a to částkou 45,8 mld. Kč, hodnota bankovek 5000 Kč v oběhu se zvýšila o 10,9 mld. Kč a hodnota bankovek 1000 Kč o 10,4 mld. Kč. Uvedený vývoj se promítl rovněž do struktury oběživa. Zvýšil se podíl bankovek 2000 Kč na celkové hodnotě oběživa z 43,8 % k 31. 12. 2019 na 46 % k 31. 12. 2020 a snížil se podíl bankovek 5000 Kč (z 24,7% na 23,9 %) a bankovek 1000 Kč (z 21,9 % na 21,3 %). Souhrnný podíl tří uvedených nominálů se zvýšil z 90,4 % na 91,2 %.

Počet bankovek v oběhu se v roce 2020 zvýšil o 34,0 mil. ks. Z toho nejvíce bylo emitováno bankovek 2000 Kč, a to 22,9 mil. ks. Kladnou emisi vykázaly rovněž bankovky 5000 Kč a 1000 Kč. Počet bankovek 500 Kč, 200 Kč a 100 Kč v oběhu se v roce 2020 lehce snížil.

Množství mincí v oběhu se v roce 2020 zvýšilo o 70,2 mil. ks, nicméně tento nárůst je o více než čtvrtinu nižší (o 25 mil. ks) než v roce 2019. K významnějším strukturálním změnám u mincí v oběhu nedošlo.