Ochranné prvky 500 Kč

| 100 Kč | 200 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 500_ochranne_prvky

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 500 Kč vzor 2009. Bankovky 500 Kč vzoru 1995 a 1997 se liší v provedení vodoznaku, okénkového proužku s mikrotextem, soutiskové značky a nejsou vybaveny proměnlivou barvou.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh - bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

500_1_vodoznak

   průhled z líce                        průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Boženy Němcové, vyobrazené na bankovce, negativní (běločaré) hodnotové číslo 500 a květ petrklíče. Při pohledu z lícní strany je portrét stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

500_2_prouzek

pohled z líce              průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm, který na lícní straně vystupuje vždy v pěti intervalech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 500 Kč. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.


 

3. Barevná vlákna

500_3_vlakna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

500_4_soutisk_cr

   líc                       rub                   průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena „ČR“.


 

5. Skrytý obrazec

500_5_skryty_obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu nad ramenem portrétu.

 


 

6. Proměnlivá barva

500_6_promenliva_barva

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Stylizovaný květ vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

7. Iridiscentní pruh

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


 

8. Mikrotext

500_8_microtext_lic   500_8_microtext_rub

              líc                                                rub

Je vytištěn tiskem z plochy. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky, na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. V políčku vlevo od státního znaku směrem k portrétu jsou pak mikrotextové iniciály spisovatelky „BN“.