Ochranné prvky 2000 Kč

 
2000_ochranne_prvky

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 2000 Kč vzor 2007. Bankovky 2000 Kč vzoru 1996 a 1999 mají odlišné provedení vodoznaku, okénkového proužku, soutiskové značky a iridiscentního pruhu.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

2000_1_vodoznak

průhled z líce          průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Emy Destinnové, vyobrazené na bankovce, negativní (běločaré) hodnotové číslo 2000 a ornament připomínající péřovou ozdobu. Při pohledu z lícní strany je portrét stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

2000_2_prouzek

       pohled z líce                           průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 2000 Kč. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.


 

3. Barevná vlákna

2000_3_vlakna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

2000_4_soutisk_cr

  líc                      rub                  průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".


 

5. Skrytý obrazec

2000_5_skryty_obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

6. Proměnlivá barva

2000_6_promenliva_barva

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Struny lyry vytištěné speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

7. Iridiscentní pruh

2000_7_iridiscent

  přímý pohled              při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je dvoubarevný, zprava vzorovaný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, při sklopení bankovky proti světlu získává barevný nádech zlaté a modré barvy s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (tj. jako světlé) vyznačeny číslice 2000. Při sklopení bankovky se tyto číslice jeví proti lesklému pruhu jako tmavé.


 

8. Mikrotext

2000_8_microtext_lic    2000_8_microtext_rub

                          líc                                                             rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Na lícní straně ve formě slovního označení hodnoty shora konturuje pole skrytého obrazce a ve formě číselného označení hodnoty je i vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. Další mikrotext ve formě číselného označení hodnoty je pak uvnitř velkého písmene D vlevo.