Ochranné prvky 200 Kč

| 100 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 200_ochranne_prvky

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 200 Kč vzor 2018.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva - bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  7. Iridiscentní pruh - bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  8. Mikrotext

1. Vodoznak

200_1_vodoznak

   průhled z líce           průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního – tmavého a negativního – světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí), vodoznak je umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Jana Amose Komenského vyobrazeného na bankovce. U vzoru 2018 je navíc negativní (běločaré) číslo 200 se stylizovaným kalichem. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


2. Okénkový proužek s mikrotextem

200_2_prouzek

  pohled z líce   průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm s opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 200 Kč, který na lícní straně vystupuje vždy na čtyřech místech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem ČNB 200 Kč. V závislosti na úhlu dopadu světla se barva vystupujících částí proužku mění z hnědofialové na zelenou.


3. Barevná vlákna

200_3_vlakna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


4. Soutisková značka

200_4_soutisk_cr

     líc                    rub             průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno "C", ve kterém je vloženo písmeno "S" u vzoru 1996 nebo obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“ u vzoru 1998 a 2018.


5. Skrytý obrazec

200_5_skryty_obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


6. Proměnlivá barva

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


7. Iridiscentní pruh

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


8. Mikrotext

200_8_microtext_lic    200_8_microtext_rub

                        líc                                                         rub

Je vytištěn tiskem z plochy. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky, na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt stylizovaný mikrotext číselně označující hodnotu bankovky.