Ochranné prvky 1000 Kč vzor 1996

| 100 Kč | 200 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 

1000_ochranne_prvky_1996

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 1000 Kč vzor 1996.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

1000_1_vodoznak_1996

    průhled z líce                   průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Františka Palackého, vyobrazeného na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

1000_2_prouzek_1996

   průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje vždy v šesti intervalech na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem 1000 Kč.


 

3. Barevná vlákna

1000_3_vlakna_1996

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

1000_4_soutisk_cr_1996

líc                       rub                   průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".


 

5. Skrytý obrazec

1000_5_skryty_obrazec_1996

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

6. Proměnlivá barva

1000_6_promenliva_barva_1996

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Lipový list vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

7. Iridiscentní pruh

Iridiscentní pruh

    přímý pohled       při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je rovný a jednobarevný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý fialový nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (tj. jako světlé) vyznačeny číslice 1000. Při sklopení bankovky se tyto číslice jeví proti lesklému pruhu jako tmavé.


8. Mikrotext

1000_8_microtext_lic_1996    1000_8_microtext_rub_1996

                        líc                                                        rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Mikrotext číselně označující hodnotu bankovky tvoří konturu velkého hodnotového čísla na lícní straně a je i vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. Na líci uprostřed u velkého slovního označení hodnoty a na rubu v ornamentu pod státním znakem jsou mikrotextové iniciály Františka Palackého.