Archiv změn - 2021

zpět na změny v platných metodikách

 • 22. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT ve vykazovacím rámci Bankovnictví (METVB20220101) byly ve výkazech RISIFE11 a SOTIFE60 provedeny změny avizované dne 21. 12. 2021. Úpravy výkazu RISIFE61 byly z technologických důvodů provedeny pouze v produkčním prostředí SDAT, kde byla zároveň metodika METVB20220101 zplatněna. O úpravách výkazu RISIFE61 na testovacím prostředí budete informováni.

 • 21.12.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec Fondy, byla zvýšena tolerance u kontrol DOFO31_12_HIE_Y1_Z a DOFO31_11_HIE_Y1_Z. 
 • 21. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT budou dne 22. 12. 2022 ve vykazovacím rámci Bankovnictví (METVB20220101) provedeny tyto dodatečné úpravy/změny:
  • RISIFE11, DO RIS11_21, 24, 25, 40 - doplněn popis a vazby na SYU u ukazatelů EPR2006, EPR2007 a EPR2008, upraveny vazby na SYU u ukazatelů EPR0345, EPR1633, EPR1634, doplněn popis u ukazatelů EAR2551, ETO0025 a ETO0026. U ukazatelů EZZ0986 a EPR0170_001 bude upraven rozsah SYU (na část účtu). Bude upravena JVK KK 280. U EPR2008 bude změněn datový typ.
  • RISIFE61, DO RIS61_60 změny v dokonkretizaci ukazatelů EPR2000 až 3 (P0036.S_JIPVN bude nahrazen P0236.S_JIPVN) a upraven sémantický tvar JVK KK RIS61_60_H_X1_Z a RIS61_60_H_Y4_Z. Zároveň bude upraven název a definice ukazatele EPR1972 (ukazatel bude vrácen na stav v METVB20210601 a bude i nadále obsahovat jiné instituce přijímající vklady, EPR2000 až 3 budou jeho podmnožinou). Zrušena povinnost vykazování u datové oblasti RIS61_70.
  • SOTIFE60, zrušena povinnost vykazování u datových oblastí SOT60_11, SOT60_12, SOT60_13 a SOT60_14.
  • Účtová osnova pro banky (pouze pro stanovení přibližných vazeb) - u SYU 563 bude rozšířen název a popis.
 • 15. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_RES, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 12. 2021.
 • 14. 12. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_IF, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 12. 2021.
 • 18. 11. 2021 - na produkčním prostředí SDAT v metodice EBA_COREP_3.0.1.0  byly upraveny vykazovací povinností vybraných datových oblastí (datové oblasti úvěrového rizika protistrany C34.07 a C34.11 a datové oblasti kreditního rizika C08.03 - C08.07). Vzhledem k tomu, že se jedná o datové oblasti, které vykazují instituce, na něž se vztahuje požadavek zpřístupňovat informace uvedené v relevantních článcích nařízení (EU) č. 575/2013, upozorňujeme současně na nutnost kontroly rozsahu a požadované frekvence vykazování.
 • 9. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT jsou ve výkazu CSDR09 nasazeny kontroly INS-015, INS-016, INS-065, INS-066. Jedná se o kombinaci kontrol vykázané hodnoty LEI proti GLEIF databázi a vykázané zkratky státu příslušného k danému LEI.
 • 5. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT ve výkazu DISIFE23 (METVB20210601) byly upraveny uživatelské tvary JVK.
 • 4. 11. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 upraven zápis kontroly v8732_m.
 • 25. 10. 2021 - na produkčním prostředí SDAT ve výkazech DISIFE23 (METVB20210601) a DOZAS23 (DZ20210601) došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 130, 131, 140, 141, 170, 171, 180, 181, 210, 211, 230, 231, 240, 241, 250, 251, 260, 261, 270, 271. Kontroly byly zmírněny na závažnost "Varování".
 • 15. 10. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivována kontrola v5707_s.
 • 5.10.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly nastaveny vykazovací povinnosti pro plány financování k datu 31.12.2021 (metodika EBA_FP_2.10.1.0) dle Obecných pokynů k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení Evropské rady pro systémová rizika (ESRB/2012/2).
 • 29. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v produkčním SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
 • 24. 9. 2021 - na prostředích SDAT PROD i TEST byla opraven chybný zápis kontroly PANACR02 | 320 - PL0202: Podezřelé datum vypořádání.
 • 24. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Pojišťovnictví (v testovacím SDAT prostředí) došlo ke změně datového typu (z d2 na d3) ve výkazu DOPOS26. Změna byla provedena v DOPO26_11, sloupce 4 a 5 a v DOPO26_21, sloupce 13 a 14.
 • 17. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci "Pojišťovnictví" došlo k deaktivaci mezivýkazových kontrol mezi výkazy RISIPE11 a ROPOS10, v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 14. 9. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 a v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 byly deaktivovány validační kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 9. 2021.
 • 8. 9. 2021 - ve vykazovacím rámci Fondy byly od metodiky FOFI20210601 upraveny popisy polí a datových oblastí. Detailní informace jsou k dispozici na stránce Investiční společnosti a investiční fondy, osoby podle §15 ZISIF.
 • 30. 8. 2021 - v datové oblasti DIS23_12 ve výkazech DISIFE23 (METVB20210601) a DOZAS23 (DZ20210601) na produkčním prostředí SDAT byl datový typ n11_3T změněn na nS11_3T, aby bylo možné zadávat jak kladné, tak i záporné hodnoty.
 • 13. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny zápisy těchto kontrol: PANACR22 - kontrola 310, PANA07_76 kontrola 300, PANA07_80 - kontrola 300 (zároveň snížení závažnosti), PANACR03_15 - kontrola 300, PANA03_16 - kontrola 300, PANA22_30 - kontrola 310.
 • 9. 8. 2021 - u kontroly v1740_m byla v souladu s metodikou EBA_FINREP_3.0.1.0 nastavena intervalová aritmetika (odchylka).
 • 3. 8. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly (úprava zápisu): PANA06_40 kontrola 110, PANA06_40 kontrola 120, PANA03_10 kontrola 110, PANA02_30 kontrola 180, PANA07_75 kontrola 300, PANA22_50 kontrola 300, PANA22_30 kontrola 310, PANACR02 kontrola 390, PANA02_22 kontrola 300.
 • 3. 8. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 7, 8, 10 a 11 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Varování a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 2. 8. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice FOFI20210601 upravena odchylka kontroly 30 výkazu RISIFI30.
 • 28. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT metodice FOFI20210601, rámci FONDY, výkazu ROFOS10 byla k JVK kontrolám 110, 115, 120, 125, 145, 150, 155, 160 doplněna povolená odchylka.
 • 28. 7. 2021 - v metodice POJ20210601 došlo ke zmírnění závažnosti pro jednovýkazové kontroly 1 a 2 ve výkazu DOPOS26. Kontroly byly zmírněny na závažnost Potvrzení a to v produkčním i testovacím SDAT prostředí.
 • 28. 7. 2021 - na produkčním prostředí SDAT byly pro výkaz finrep9_ind_ifrs v metodice EBA_FINREP_3.0.1.0 deaktivovány kontroly v0786_m, v0798_h, v1056_h, v5939_h, v6130_h.
 • 26. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR04 - kontrola 140 (upraven zápis), PANACR02 - kontrola 400 (upraven zápis).
 • 20.7.2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR02 - kontrola 390 (upraven zápis), PANA04_55  - kontrola 300 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
 • 16.7.2021 - Ve vykazovacím rámci FONDY, metodice FOFI20210601 byly deaktivovány kroky 60 a 90 MVK skupiny DOFOS32_3. 
 • 16. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny tyto kontroly: PANA06_20 kontrola 300 (úprava zápisu), PANA22_30 kontrola 300 (změna závažnosti) a dopočítávaný atribut STTLMNT_DT_RDF.
 • 9. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodikách ANA20190601ANA20210601 dodatečně upraveny kontroly: PANACR22 - kontrola 140 (upraven zápis), PANA22_10 - kontrola 300 (upraven zápis), PANA02_30 - kontrola 310 (zmírnění závažnosti), dále byl upraven dopočítávaný atribut ORGNTN_DT_RDF.
 • 2. 7. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 deaktivovány chybně nastavené kontroly v oblastech Stabilního financování, Likvidity, Pákového poměru, Úvěrového rizika protistrany a Úvěrového (C08.07) a Operačního rizika (C17.01).
 • 21. 6. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly deaktivovány kontroly kontroly v08921_m a v08922_m v metodice EBA_FP_2.10.1.0 a kontrola v09184_m v metodice EBA_REM_2.10.1.0EBA_REM_3.0.1.0.
 • 4. 6. 2021 - v metodice FOFI20201201 na produkčním i testovacím prostředí byly deaktivovány JVK kontroly ke komunálním dluhopisům (ROFOS33_JVK 50, ROFOS35_JVK 230, ROFOS35_JVK 240, ROFOS35_JVK 250, ROFOS36_JVK 50, ROFOS37_JVK 150, ROFOS37_JVK 160, ROFOS37_JVK 170).
 • 2. 6. 2021 - Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0116 - Hrubá ROI / IRR v %. Vykazuje se hrubá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
  Byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0117 - Čistá ROI / IRR v %. Vykazuje se čistá návratnost investic (ROI) nebo vnitřní míra návratnosti IRR (v závislosti na zvolené variantě v DO ROFO35_41 Základní rizikové charakteristiky) v jednotlivých měsících sledovaného období. Do výpočtu ukazatele se nezapočítává odměna pro správce fondu.
 • 2. 6. 2021 - V metodice FOFI20210601 byla doplněna kontrola JVK 270 ve VYFOS20 a upraveny 2 kontroly v ROFOS10 platné od metodiky FOFI20210601 ROFO10_22_HIE_Y2_ZROFO10_22_HIE_Y15_Z
 • 26. 5. 2021 - Popis výkazu DISIFE23/DOZAS23 Hlášení o úrokovém riziku v metodice METVB20210601/DZ20210601 v SDAT PROD byl doplněn o definici významné měny a o instrukci k vyplnění karet.
 • 21. 5. 2021 – na prostředích SDAT PROD a SDAT TEST byly dnes zplatněny metodiky: METVB20210601, DZ20210601, PLT20210601, KT20210601, POJ20210601 a FOFI20210601.
 • 20. 5. 2021 - byly deaktivovány mezivýkazové kontroly 3 a 5 ve skupinách DOPIS80_1Q, DOPIS80_2Q, DOPIS80_3Q a DOPIS80_4Q ve vykazovacím rámci PLT. Deaktivace proběhla na produkčním a testovacím prostředí v metodice PLT20210101.
 • 18. 5. 2021 - byla provedena korekce popisu ukazatele AIF0134 (rámec Fondy, výkaz ROFOS33) tak, aby popis souhlasil s Doménou číselníku "Z_PP - Periodicita předkládání".
 • 12. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 ke změně závažnosti validací TV71_1, TV71_2, TV72_1 a TV72_2 z "Varování" na "Závažná".
 • 5. 5. 2021 - v metodice EBA byl opraven předpoklad kontrol v3091_m a v2708_m a doplněn zápis kontroly v1740_m, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 4. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT došlo v metodice EIOPA 2.5.0 k deaktivaci validací BV295_1-1 a BV1138-4.
 • 3. 5. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v metodice PEF20210101 upraven tvar kontroly mezi výkazy DOPES32 a VYPES20 pro 1. - 4. čtvrtletí ("Kontrola na VZZ - správní náklady a odpisy").
 • 29. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol v EBA taxonomiích 3.0.1.0, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 23. 4. 2021 - na prostředích SDAT TEST i PROD byla v metodice EIOPA_S2_2.5.0 upravena kontrola TV0-44.
 • 22. 4. 2021 - na prostředí SDAT PROD i TEST byla ve výkazu POSUFI10 (metodika PSU20180101.1) deaktivována kontrola JVK kód 15.
 • 15. 4. 2021 - byly provedeny opravy kontrol TV85 a TV67 oblasti EIOPA, viz samostatný soubor s přehledem změn.
 • 6. 4. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice EIOPA 2.5.0 změněny povinnosti datových oblastí výkazu aes v blocích aes_S.05.01.01, aes_S.23.02.01, aes_S.23.03.01, aes_S.23.04.01, aes_S.29.02.01, aes_S.29.03.01 a aes_S.29.04.01 na nepovinné. Upozorňujeme, že dané datové oblasti se nadále budou vykazovat dle relevantnosti.
 • 30. 3. 2021 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly v metodice PEF20200101 upraveny definice a doplněny poznámky pro datové oblasti výkazu DOPES31.
 • 26. 3. 2021 - na produkčním prostředí byl pro výkaz DOPOS26 změněn datový typ ukazatele Předepsaného pojistného v metodice POJ20201201. Hodnotu nyní lze vykázat s 0 - 3 desetinnými místy.
 • 15. 3. 2021 - ve výkazu BLSIFE10 (vykazovací rámec SUI) byl u datových oblastí obsahujících komentář (BLS10_02, BLS10_03, BLS10_05, BLS10_09, BLS10_10, BLS10_11, BLS10_12, BLS10_14, BLS10_15, BLS10_19, BLS10_23) upraven datový typ ukazatele "BLS0006 - Dodatečný komentář" na "an_2048". Změna byla provedena na TEST i PROD prostředí SDAT.
 • 10. 3. 2021 - v souvislosti s problematikou Brexit jsme v číselníku BA0025 upravili názvy vybraných součtových položek a názvy vybraných domén. Obsah domén se neměnil. Změna názvu u domén byla provedena přes nové verze domén, což dále vedlo k novým verzím datových oblastí (používající danou doménu), potažmo výkazů.
  Nová verze domén se také dotkla sdílených datových oblastí (DIS60_02, DIS60_04, DIS60_05, PLI10_03, PLI10_08, PLI10_09, PLI10_10, PLI10_06), s metodickou platností od 1. 6. 2021 tak musí být otevřeny ještě metodiky oblasti KT (KT20210601), PLT (PLT20210601) a POJ (POJ20210601). Pro případné další věcné změny/úpravy v daných metodikách prosím kontaktujte KT: kt.stat@cnb.cz, POJ: Pojistovny@cnb.cz.
 • 9. 3. 2021 – na PRODUKČNÍM a TESTOVACÍM prostředí byla v souvislosti s novou kategorizací datových oblastí EBA upravena Povinnost datových oblastí v Blocích výkazů fp_con a fp_ind. Následující datové oblasti byly nově nastaveny jako povinné: P_01.01, P_01.02, P_02.01, P_02.04, P_02.05 a P_05.00. Úpravy byly provedeny tak, aby reporting k 31.12.2020 měl uvedené datové oblasti jako povinné.
 • 2. 3. 2021 - na produkčním prostředí byla snížena závažnost kontrol 415 a 420 výkazů FISIFE40 a FIKIFE40 v metodikách EBA 20181201.1, EBA 20190301.1 a EBA 20190701.1 na Varování.

zpět na změny v platných metodikách