Archiv změn - 2022

zpět na změny v platných metodikách

 • 30. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny popisy ukazatelů UVS0003 a UVS0004, které jsou obsaženy ve výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101).
 • 28. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.7.0 upraveny zápisy kontrol TV0-155, TV0-202, TV0-44, TV0-73 a TV0-225.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl rozšířen text atributu "Popis" výkazu HLASINC01 (metodika IPS20230101) o pokyny týkající se vyplnění tohoto výkazu.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním prostředí SDAT byl upraven datový typ BIN005 v datové oblasti ROFO35_71 (výkaz ROFOS35) od metodiky FOFI20221201, dále byl nahrazen datový typ BIN004 datovými typy BIN006, BIN007 a BIN008 ve výkazech metodiky FODOK20221201, ve výkazech ECP* v metodice ECP20230101 a ve výkazu HLASINC01 v metodice IPS20230101.
 • 22. 12. 2022 - Na produkčním prostředí SDAT od metodiky FOFI 20221201 byly doplněny jednovýkazové kontroly (řada těchto kontrol začíná číslem 900) ve výkazech ROFOS33 a ROFOS36. V datové oblasti ROFO33(36)_21 musí být vyplněny všechny (pod)fondy, které zasílají k rozhodnému dni ROFOS35(37). Kontroly jsou pouze na produkčním prostředí a budou k rozhodnému dni vždy aktualizovány a při do první platnosti kontrol v nové metodice také aktivovány. 
 • 21. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla aktivována kontrola s kódem 025 výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101).
 • 20. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl rozšířen text atributu "Popis" výkazu HLASROZ01 (metodika IPS20230101) o pokyny týkající se vyplnění tohoto výkazu.
 • 20. 12. 2022 -  Na produkčním a testovacím prostředí SDAT, v metodice FOFI20221201 a FOFI20230101 v datové oblasti ROFO35_71 byly pole AIF0141 AIF0142 z důvodu povinnosti vypracování dle čl. 15 odst. 3 písm. b) AIFMD a čl. 16 odst. 1 AIFMD označeny jako povinné. 
 • 16. 12. 2022  - na produkčním a testovacím prostředí v metodice FOFI20221201 a FOFI20230101 byla přidaná nová jednovýkazová kontrola "DOFO70_02_7".
 • 16. 12. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, v metodice EBA_FINREP_3.2.1.1 byla u kontrol doplněna intervalová aritmetika, viz seznam upravených kontrol zde.
 • 15. 12. 2022 - Na testovacím a produkčním prostředí SDAT byla opravena kontrola CN0280 (kód 160) výkazu PANACR03 (opraveno od metodiky ANA20210601.1).
 • 15. 12. 2022 - Na testovacím prostředí SDAT byl upraven datový typ BIN005 v datové oblasti ROFO35_71 (výkaz ROFOS35) od metodiky FOFI20221201, dále byl nahrazen datový typ BIN004 datovými typy BIN006, BIN007 a BIN008 ve výkazech metodiky FODOK20221201, ve výkazech ECP* v metodice ECP20230101 a ve výkazu HLASINC01 v metodice IPS20230101.
 • 14. 12. 2022 - V SDAT na testovacím a produkčním prostředí probíhá deaktivace kontrol metodik EBA v návaznosti na aktuálně vydaný balíček VR EBA. Dokončení prací na kontrolách předpokládáme do konce tohoto týdne - bude oznámeno formou Aktuality.
 • 14. 12. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazu TRAFIM40 pro údaje FIM0214 a FIM0215 nastaven datový typ R_18_17_1 umožňující vykázání nulové hodnoty.
 • 6. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena kontrola 001 výkazu HLASINC01 (metodika IPS20230101).
 • 2. 12. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly upraveny kontroly 370 a 380 v MVK skupině DOFO31_1 v metodikách FOFI20221201 a FOFI20230101.
 • 29. 11. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byl ve výkazu TRAFIM40 pro údaje FIM0211 a FIM0212 nastaven datový typ R_18_17_1 (sjednoceno s FIM0210) umožňující vykázání nulové hodnoty.
 • 25. 11. 2022 - Na prostředích SDAT PROD a TEST v datových oblastech HLASINC01_10 (výkaz HLASINC01, metodika IPS20230101) a ECP03_10 (výkaz ECP03, metodika ECP20230101) byly upraveny poziční kartové identifikátory objektů.
 • 23. 11. 2022 - Na prostředích SDAT PROD a TEST ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byly upraveny zápisy mezivýkazových kontrol s kódy 113 a 117 ze skupiny MVK TRAF11_01. Jedná se pouze o úpravu zápisu kontrol, v mezích funkcí a syntaxe stávajícího jazyka kontrol systému SDAT. Úprava je bez dopadu na účel a výsledek kontrol, pouze optimalizuje jejich provádění ve vstupním zpracování v ČNB.
 • 23. 11. 2022 - na SDAT PROD a TEST prostředí ve vykazovacím rámci KT byly pro roční výkaz CSDR07_R implementovány JVK a MVK kontroly.
 • 23.11.2022 - na SDAT PROD a TEST prostředí ve vykazovacím rámci MKT byl upraven popis výkazu TRAFIM12.
 • 22. 11. 2022 - Ve výkazech DISIFE23/DOZAS23 byly upraveny metodické pokyny s účinností k 31.12.2022. Dle aktualizovaných požadavků od 31.12.2022 bude v případě, že instituce vykazuje jedinou významnou měnu, povinnost vykázat kromě datových oblastí DIS23_10 a DIS23_20 za všechny měny celkem rovněž příslušné peněžní toky, resp. dopady úrokových šoků, i za danou významnou měnu v datových oblastech DIS23_12 a DIS23_22.
 • 10. 11. 2022 - v metodice PEF20221201 byly ve výkazu DOPES34 nastaveny kontroly 59 „Kontrola na vyplnění ECL pro Kat. ocenění = 1“ a 60 „Kontrola na vyplnění pro Kat. ocenění = 2“.
 • 8. 11. 2022 – na SDAT PROD i TEST prostředí od metodiky KT20220101 byly pro výkaz CSDR07 implementovány další JVK kontroly, konkrétně: MSF-019, 021, 028, 030, 039, 043, 048, 052, 061, 065, dále pak MSF-069, 070, 071 a 072.
 • 1. 11. 2022 - v metodice PEF20221201 byla ve výkazu DOPES34 nastavena kontrola 58 "Nepovolená kombinace pro ECL".
 • 26. 10. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byla upravena klausule WITH obsažená v kontrolách výkazu UVIS01 (metodika METVB20230101) s kódy (001-008, 010, 011, 016 - 024, 026-029) a výkazů FDPZ01, FDVZ01, OZN01 (metodika FODOK20221201) s kódy (005-008, 011, 012).
 • 12.10.2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT v metodice IPS20220101 a IPS20230101 v rámci výkazů PSSIVYC22 a PSSIVYP22 bylo doplněno ke všem JVK kontrolám chybové hlášení.  
 • 6. 10. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT byly upraveny/zpřesněny popisy vybraných ukazatelů a parametrů, upraveny názvy a chybová hlášení vybraných JVK a MVK a upravena znění vybraných datových oblastí a výkazů. Jedná se pouze o textové úpravy, metodicky ke změnám nedošlo. Všechny provedené změny jsou popsány zde.
 • 22. 9. 2022 - Pro výkaz CSDR09 byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT aktivovány kontroly INS-065, INS-066 (kontrola validity LEI resp. validita kombinace hodnot LEI a kódu země).
 • 13. 9. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_COREP, EBA_FINREP a EBA_RES, byly deaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 9. 9. 2022.
 • 1. 9. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byla upravena kontrola 10 ve skupině RISIPE12_2 v metodikách PEF20210101 a PEF20220101.
 • 23. 8. 2022 - rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 v SDAT testovacím i produkčním prostředí byla upravena chybná kontrola 150 ve výkazu ROFOS33. 
 • 22. 8. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byla v metodice IPS20220101 v rámci výkazů PSSIVYC22 a PSSIVYP22 upravena závažnost mezivýkazových kontrol PSS22_11_41_42_93_0010 a PSS22_11_41_42_93_0020 ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 18. 8. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.6.0 deaktivovány kontroly BV101, BV1160, BV1181, BV1193, BV1196, BV372, EV56, BV343, BV351 a BV1198.
 • 12. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-150CON-240.
 • 10. 8. 2022 - V metodice EBA_IF na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly až do rámce EBA_IF_3.2.0.0 včetně deaktivovány kontroly  v11163_m, v11185_m, v11186_m, v11187_m, v11189_m, v11190_m, v11192_m, v11193_m, v11202_m, v11203_m, v11205_m, v11206_m, v11211_m, v11212_m, v11213_m, v11214_m, v11215_m, v11216_m.
 • 4. 8. 2022 - na produkčním prostředí SDAT ve vykazovacím rámci ZFS, metodika ZFS20211201, byly aktualizovány kontroly SI_005 a SI_006.
 • 3. 8. 2022 - v testovacím a produkčním SDAT byly deaktivovány MVK 13 a 14 mezi výkazy DOPOS91, DOPOS92 a VYPOS20 (VR Pojišťovnictví), v metodice POJ20220101.
 • 2. 8. 2022 - ve vykazovacím rámci MKT (MKT20220527) byla opravena podmínka u kontrol CON-110CON-200.
 • 26. 7. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) byly na produkčním i testovacím prostředí upraveny předpoklady u mezivýkazových kontrol mezi výkazy PSSIVYC22 a PSSIVYP22.
 • 19. 7. 2022 - V rámci výkazu PSSIVYP22, vykazovací rámec IPS (metodika IPS20220101) byly upraveny dvě jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_80. Konkrétně se jedná o kontroly PSS22_80_0030 a PSS22_80_0035, kde byl výraz P5125:@PSS_GEO_4 nahrazen P5125:{@PSS_GEO_4, ^S_VSEZEME}.
 • 19. 7. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT pro metodiku MKT20220527 byla snížena závažnost kontroly MVK - TRAF11_01: 224
  z původní Závažné na nově Varování.
 • 21. 6. 2022 - pro výkazy MKT využívající ESMA ISO 20022 schemata byl zaveden datový typ boolean R_Boolean_XSD. Z pohledu vykazujících osob není třeba žádná změna ve vykazování boolean hodnot.
 • 20. 6. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS20220101, výkaz PSSIVYC22 byly na produkčním a testovacím prostředí SDAT upraveny kontroly PSS22_91_92_0010 (0015, 0020 a 0025), kde došlo k úpravě výrazu z „LT0018:@MCC“ na „LT0018:{@RMCC, ^"6010", ^"6011"}“.
 • 20. 6. 2022 - V rámci knihovny SDAT20220101 byl upraven popis položky CW0 číselíku PT0002 na „Výběr hotovosti z účtu u poskytovatele platebních služeb s použitím formuláře včetně případů, kdy se karta použije pouze k identifikaci příjemce.“
 • 16. 3. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_COREP a EBA_FINREP, byly deaktivovány a reaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 13. 6. 2022. Dále byly následující datové oblasti nově nastaveny jako povinné: C_40.00.a, C_40.00.b (výkaz corep_lr).
 • 10. 6. 2022 - Na produkčním i testovacím prostředí byly v rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) upraveny JVK PSS22_53_451_0010 a PSS22_53_451_0015 v rámci výkazu PSSIVYP22 (datová oblast PSS22_451), kde došlo ke změně parametru z LT0005:F na LT0005: @FRD_TYP_CPR_BEZ_SOU.
 • 9. 6. 2022 - byl upraven datový typ R_40x (úprava regulárního výrazu, aby odpovídala významu - Maximálně 40 znaků s diakritikou).
 • 9. 6. 2022 - V knihovně CNB (verze knihovny SDAT20220101) byla na produkčním i testovacím prostředí SDAT upravena položka číselníku PT0003. Konkrétně se jednalo o položku 2229 "Jiné elektronické kanály než bankomat a EFTPOS", jejíž název byl upraven na "Jiné elektronické kanály než bankomat, EFTPOS a mobilní platební řešení".
 • 8. 6. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byl v metodice IPS20220101 upraven popis parametrů P4125 a P5125, aby lépe vystihoval jejich význam v rámci výkazu PSSIVYP22 / PSSIVYC22.
 • 7. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro metodiku MKT20220527 provedeny tyto úpravy: snížení závažnosti JVK kontrol na "Varování" - PERFIM30 - kontroly 103_2.
 • 7. 6. 2022 - z důvodu zajištění úplné kompatibility s XSD ISO20022 (výkazy TRAFIM10 a TRAFIM20) byly upraveny tyto datové typy: R_max18_5, R_max18_13, R_18_17_1, R_dateTIME ve vykazovacím rámci MKT tak, aby byly přípustné tzv. trailing zeros (koncové nuly), které validace na XML schéma připouští. U uvedených datových typů byl upraven regulární výraz. Dále pak atribut délka, který nyní nekoresponduje s názvem datového typu, ale řeší problém. I po úpravě je jednoznačně preferované zasílání hodnot bez koncových nul.
 • 7. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice IPS20220101 upravena povinnost datové oblasti PSS22_451 v bloku výkazu PSSIVYP22_4_5. Nyní je datová oblast nepovinná.
 • 3. 6. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT byly pro metodiku MKT20220527 provedeny tyto úpravy:
  • snížení závažnosti JVK kontrol na "Varování" - TRAFIM30 - kontroly 317_1, 317_2, 318_1 a 318_2;
  • upraven zápis JVK kontroly - TRAFIM30 - kontrola 304;
  • upraven zápis JVK kontroly - TRAFIM10, TRAFIM20 - kontrola CON-370.
  Dále jsme zaznamenali problém s MVK kontrolami - TRAF11_01 - kontroly 108_1, 108_2, 109_1 a 109_2. Tyto kontroly budou upraveny tak, aby akceptovaly i částečné obchody. Závažnost kontroly změněna nebude. O úpravě budeme opět informovat.
 • 24. 5. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS (metodika IPS20220101) došlo v produkčním i testovacím prostředí ve výkaze PSSIVYP22 k úpravě jednovýkazových kontrol týkající se převoditelných jednodenních vkladů, PSS22_11_47_0010, PSS22_11_47_0020, PSS22_11_47_0030 a PSS22_11_47_0040, kde byla změněna závažnost ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 23.5.2022 - V rámci metodiky IPS20220101 (výkaz PSSIVYP22) došlo v produkčním i testovacím prostředí k úpravě jednovýkazových kontrol PSS22_11_41_42_0010 a PSS22_11_41_42_0020, kde došlo ke změně závažnosti ze "Závažná" na "Potvrzení".
 • 23.5.2022 - V rámci metodiky IPS20220101 došlo k úpravě jednovýkazových kontrol u datové oblasti PSS22_451 (výkaz PSSIVYP22). Konkrétně došlo k úpravě kontrol PSS22_43_451_0040 (0045, 0050 a 0055) a PSS22_53_451_0040 (0045, 0050 a 0055), kde byl výraz "LT0006:_T" nahrazen "LT0006:@CRD_FNCTN_BEZ_SOU". Zároveň byly deaktivovány kontroly PSS22_451_0010 (0015, 0020, 0025, 0070, 0075, 0080 a 0085) a PSS22_451_9996 (9997). V poslední řadě došlo k přejmenování a úpravě kontrol PSS22_451_9993 (9994 a 9995), aby datová oblast odpovídala požadované struktuře. Zároveň byly upraveny metodické popisy a poznámky v uvedené datové oblasti.
 • 19. 5. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí byly upraveny popisy ukazatelů EAR1500, EAR0224 a EAR0135, které jsou použity ve výkazu RISIFE11 ve vykazovacím rámci Bankovnictví.
 • 13. 5. 2022 - na testovacím a produkčním prostředí bylo opraveno vyhodnocování mezivýkazových kontrol v metodice EBA_FP_2.10.1.0. Byly vytvořeny nové verze kontrol ve Skupinách MVK fp_con, fp_con_2, fp_ind a fp_ind_2, které obsahují opravený uživatelský tvar.
 • 12. 5. 2022 - ve vykazovacím rámci Platební instituce v metodice PLT20210101 byla deaktivována mezivýkazová kontrola č. 1 (Objem platebních transakcí) mezi výkazy DOPIS30 a DOPIS40 v každé skupině MVK DOPIS30_DOPIS40_1Q, 2Q, 3Q a 4Q.
 • 4. 5. 2022 - Na produkčním i testovacím prostředí byl ve vykazovacím rámci Banky upraven atribut "Shoda data" u Skupin MVK PIP10_01 a PIP10_02.
 • 2. 5. 2022 - Na produkčním prostředí bylo opraveno vyhodnocování MVK kontrol mezi výkazy PIPIFE10 na RISIFE11 a RISIFE63 ke dni stavu k 31. 3. 2022.
 • 27. 4. 2022 - Na testovacím prostředí ve vykazovacím rámci AnaCredit (v metodice ANA20210601 a ANA20220901) a na produkčním prostředí (v metodice ANA20220901) byla snížena závažnost kontroly 320 - PL0653 ze "závažná" na "potvrzení".
 • 25. 4. 2022 - v rámci metodiky IPS20220101 (výkaz PSSIVYP22) došlo v produkčním i testovacím prostředí SDAT ke změně závažnosti jednovýkazových kontrol PSS22_30_43_0010, PSS22_30_43_0020, PSS22_30_43_0030, PSS22_30_43_0040, PSS22_30_43_0050 a PSS22_30_43_0060 ze "Závažná" na "Varování".
 • 20. 04. 2022 - Ve vyhodnocování MVK kontroly mezi výkazy PIPIFE10 na RISIFE11 a RISIFE63 ke dni stavu k 31.3.2022, se vyskytl technický problém. Momentálně, prosím, neberte v úvahu zaslané údaje z protokolu o zpracování MVK (PIPIFE10/RISIFE11 a RISIFE63). Na opravě neprodleně pracujeme. Budeme Vás v nejbližší době informovat.
 • 14. 04. 2022 - V rámci vykazovacího rámce IPS, metodika IPS20220101byla v produkčním i testovacím prostředí upravena mezivýkazová kontrola PSS22_41_93_0050, kde byla na levé straně rovnice duplicitně uvedena buňka PSS22_41[2,1]. Duplicitní buňka byla nahrazena PSS22_41[4,1].
 • 11. 04. 2022 - V metodice EIOPA_S2_2.6.0 byl upraven zápis kontroly TV45-1 ve výkazech aes a ars na produkčním i testovacím prostředí.
 • 5. 4. 2022 - Na produkčním a testovacím prostředí byla v metodice ANA20210601 (vykazovací rámec AnaCredit) opravena kontrola 390 - PL0209.
 • 31. 3. 2022 - V datové oblasti ZFS01_10 ve výkazu ZFS01 (ZFS20211201) na produkčním a testovacím prostředí SDAT byl v šestém řádku u buňky 6 (Výše vlastního kapitálu) změněn datový typ n12T - n12 (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc) na nS12T - n12 (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc se znaménkem), aby bylo možné do této buňky zadávat jak kladné, tak i záporné hodnoty.
 • 30.03.2022 - ve vyhodnocování MVK mezi výkazy finrep9_con_ifrs/ finrep9_ind_ifrs a fp_con/fp_ind  k 31. 12. 2021 v produkčním prostředí SDAT se vyskytl technický problém. Prosíme, v současné době údaje z protokolů o zpracování mezivýkazových kontrol fp_con/fp_ind neberte v úvahu.
 • 24.03.2022 - v rámci vykazovacího rámce IPS, metodika IPS20220101 byly deaktivovány dvě jednovýkazové kontroly v datové oblasti PSS22_42, a to konkrétně kontroly PSS22_42_0050 a PSS22_42_0055. Zároveň bylo u kontrol PSS22_42_0040, PSS22_42_0045 přidáno omezení pro osoby "#RESTRICT(@Z_PPSMR_VEPMR)".
 • 17.3.2022 - na produkčním a testovacím prostředí byly v metodice EIOPA_S2_2.6.0 opraveny kontroly TV0-44, TV0-72, TV0-154, TV0-200 a TV0-223.
 • 17. 3. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 (vykazovací rámec IPS) byla upravena závažnost JVK (PSS22_46_0020, PSS_46_0025, PSS22_46_0030, PSS22_46_0035, PSS22_56_0020, PSS_56_0025, PSS22_56_0030, PSS22_56_0035) ze "Závažná" na "Varování" z důvodu změny metodiky ECB.
 • 16. 3. 2022 - v rámci výkazů PSSIVYP22 a PSSIVYC22 (vykazovací rámec IPS) byl upraven obor hodnot u ukazatel ETO0023 (objem klientských transakcí) na 11 nezáporných číselných znaků s 0 až 3 desetinnými místy v násobku 1000, aby bylo možné předejít neprošlým jednovýkazovým kontrolám mezi počtem a objemem transakcí ("když počet, tak objem"), které se vyskytovaly u objemů nižších než 500 Kč. Zároveň byl upraven obor hodnot v datové oblasti PSS22_80 (pouze pro vykazující subjekt ČNB) výkazu PSSIVYP22 u ukazatele ETO0024 (objem transakcí) z n11T na n15T (15 číselných znaků v násobku 1 tisíc), kromě posledního řádku (Míra koncentrace).
 • 15. 03. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 (vykazovací rámec IPS) byla upravena JVK PSS22_43_0280, která chybně odkazoval dvakrát na stejnou buňku (PSS22_43[20,5], jeden z odkazů upraven na PSS22_43[21,5]).
 • 15. 03. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí SDAT, vykazovací rámec EBA_RES, EBA_COREP a EBA_FINREP, byly deaktivovány a reaktivovány kontroly dle zveřejněného balíčku EBA Validation Rules k 10. 03. 2022.
 • 11. 3. 2022 - od metodiky FOFI20211201 byly upraveny kontroly JVK 110 až JVK 130 v ROFOS10 na testovacím i produkčním prostředí SDAT.
 • 2. 3. 2022 - v testovacím i produkčním prostředí SDAT (Vykazovací rámec Pojišťovnictví) byla ve výkazu DOPOS36 upravena jednovýkazová kontrola 60 (Kontrola na formát IČO a datum narození).
 • 25. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byly na produkčním prostředí aktivovány ve skupině MVK RIS22_01 kontroly 131, 141, 151, 161, 171 a 181, u výkazu RISIFE22 aktivována JVK 230. Na produkčním a testovacím prostředí byly u výkazu RISIFE41 upraveny JVK 1240, 1250 a 1260.
 • 23. 2. 2022 - na produkčním a testovacím prostředí od metodiky FOFI20211201 byla v ROFOS10 doplněna tolerance (MARGIN 7000) u jednovýkazových kontrol JVK175 až JVK195.
 • 22. 2. 2022 - do výkazu ROFOS35_ datové oblasti ROFO35_41 byly doplněny a aktualizovány popisy polí (AIF0086 až AIF0094).
 • 22. 2. 2022 - byl upraven obor hodnot ve sdílené datové oblasti PLI10_06 u ukazatele ETO0023 - Objem klientských transakcí z n11T (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) na n12T (12 číselných znaků v násobku 1 tisíc). Dotčené metodiky jsou METVB20210601, DZ20210601 a PLT20210601.
 • 18. 2. 2022 - na produkčním prostředí v metodice FOFI20211201 byly doplněny mezivýkazové kontroly mezi ROFOS36 a ROFOS37 (MVK 80 až 105) a byla upravena jednovýkazová kontrola JVK150 v ROFOS36, jde o kontroly pro typ osoby Z_ZO15ZISIF.
 • 15. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byla na produkčním a testovacím prostředí upravena ve skupině MVK DRS11_30 kontrola 20.
 • 11. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byla na produkčním a testovacím prostředí u výkazu RISIFE22 upravena JVK 230.
 • 10. 2. 2022 - v metodice METVB20220101 byly na produkčním a testovacím prostředí upraveny ve skupině MVK RIS22_10 kontroly 131, 141, 151, 161, 171 a 181.
 • 2. 2. 2022 - v metodice EIOPA_S2_2.6.0 na produkčním prostředí byly v kontrolách TV* opraveny regulární výrazy.
 • 1. 2. 2022 - v metodice EIOPA_S2_2.6.0 byla na produkčním i testovacím prostředí snížena závažnost kontrol TV5, TV9, TV86, TV87, TV88 a TV89 na "Varování" u všech výkazů.
 • 1. 2. 2022 - rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 - v SDAT produkčním prostředí byl upraven text kontroly 100 ve výkazu ROFOS33 na "Musí být vyplněna hodnota ve sloupci 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25 pokud je hodnota ve sloupci 1".
 • 1. 2. 2022 - v metodice EBA_COREP_3.0.1.0 byla upravena kontrola v8732_m ve výkazech corep_of_con a corep_of_ind.
 • 1. 2. 2022 - ve vykazovacím rámci Platební instituce v metodice PLT20210601 byla deaktivována mezivýkazová kontrola č. 1 (Celková hodnota všech uplatněných nároků), a to v každé skupině MVK DOPIS80_1Q, 2Q, 3Q, 4Q výkazu DOPIS80.
 • 26. 1. 2022 - V metodice ZFS20211201 byl upraven regulární výraz datového typu R250_URL, který je použitý v datové oblasti ZFS01_11 výkazu ZFS01.
 • 20. 1. 2022 - na produkčním i testovacím prostředí byla v metodice FOFI20211201 upravena kontrola ROFO10_53_HIERARCHIE_Y1_Z, v metodice FOFI20220101 upravena kontrola ROFO10_53_HIERARCHIE_20220101_Y1_Z.
 • 13. 1. 2022 - CSDR09: U kontrol INS-65 a INS-066 (kontrola LEI na FIRDS číselníky) byly zjištěny případy, kdy nevyhodnocují reportovaná data korektně. Dočasně byly tyto kontroly deaktivovány.
 • 12. 1. 2022 - na PROD prostředí ve vykazovacím rámci PLT byla upravena mezivýkazová kontrola č. 1 - Celková hodnota všech uplatněných nároků v každé skupině MVK výkazu DOPIS80 (DOPIS80_1Q, 2Q, 3Q, 4Q) tak, aby byla zohledněna i podmínka vykázání uvedená v § 37 vyhlášky č. 7/2018 Sb.
 • 10. 01. 2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 v SDAT testovacím i produkčním prostředí byla upravena kontrola 140 ve výkazu ROFOS36
 • 6. 1. 2022 - v rámci výkazu PSSIVYP22 byly v metodice IPS20220101 upraveny kontroly, které se týkají datové oblasti PSS22_451. Konkrétně u kontrol PSS22_43_451_xxxx byl na pravou stranu rovnice přidán výraz LT0005:_Z. U kontrol PSS22_53_451_0040, 0045, 0050 a 0055 byl výraz na pravé straně rovnice LT0005:F nahrazen výrazem LT0005: @FRD_TYP_CPR_BEZ_SOU. V rámci kontrol PSS22_451_xxxx byly upraveny kontroly PSS22_451_0010, 0015, 0020, 0025, 0070, 0075, 0080 a 0085, kde byly z výrazu "FOR" smazány parametry LT0004, LT0005 a LT0006. Zároveň byly deaktivovány kontroly PSS22_451_0030, 0035, 0040, 0045, 0050, 0055, 0060, 0065, 0090, 0095, 0100 a 0105, které byly po úpravě duplicitní. Došlo také k úpravě kontroly PSS22_11_20_0020, kde došlo ke změně výrazu, aby odpovídal názvu kontroly, tzn. nahrazení ">" znaménkem "=".
 • 5. 1. 2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20210601 v SDAT testovacím i produkčním prostředí: u kontrol JVK 110, 115 , 120, 125 a 130 (výkaz ROFOS10) a kontroly JVK 170,175, 180 a 185 (výkaz VYFOS20) byl odstraněn #RESTRICT pro vybrané osoby a nyní jsou kontroly platné pro všechny subjekty.
 •  5.1.2022 - Rámec Fondy od metodiky FOFI20211201 byly ve výkazu ROFOS10 zavedeny nové kontroly JVK  175-195 (závažná) "Aktiva celkem" se musí rovnat "Závazky a vlastní kapitál/fondový kapitál (NAV) celkem" a kontroly JVK 200-215 (potvrdit) a to při vyplnění záporné hodnoty v položkách aktiv nebo závazků.

zpět na změny v platných metodikách