Opravy historických výskytů z MtS

Od začátku roku 2021 budou opravy tzv. historických dat sbírány výhradně systémem SDAT. Jedná se o Výskyty výkazů, které byly vytvořeny v systému MtS. Tato skutečnost se týká výkazů z vykazovacích rámců, jejichž sběr již je, nebo do konce roku 2020 bude, přesunut ze systému MtS do SDAT. Podle harmonogramu přesunu výkaznictví z MtS do SDAT se tato změna nebude týkat vykazovacích rámců AnaCredit a MKT a to dokud i jejich sběr nebude převeden do SDAT.

Konkrétně bude změna režimu oprav probíhat následovně:

  • 31. 12. 2020 - poslední den, kdy je možno opravovat data prostřednictvím systému MtS
  • 1. 1. 2021 - den pracovního klidu (státní svátek)
  • 2. 1. 2021 - den pracovního klidu (sobota)
  • 3. 1. 2021 - den pracovního klidu (neděle)
  • 4. 1. 2021 - od tohoto dne jsou opravy zasílány prostřednictvím systému SDAT

Ve dnech od 1. do 3. 1. 2021 nebudou opravy výskytů výkazů vytvořených v MtS přijímány ani jedním ze systémů.

V uvedené dny neproběhne uzavření MtS a otevření SDAT pro opravy přesně v čase 0:00. V obou systémech je třeba ze strany ČNB provést ruční zásahy. Budeme informovat formou aktualit.

Způsoby zasílání oprav

Základním předpokladem k tomu, aby mohli být data opravována v SDAT je skutečnost, že probíhá migrace obsahu MtS do SDAT. V produkčním prostředí ČNB probíhá každý den proces, který provádí změnovou migraci dat z MtS do SDAT a synchronizuje tak obsah systému SDAT se systémem MtS.

V rámci tohoto procesu jsou do SDAT migrovány kromě hodnot údajů výkazů i další informace. V souvislosti s popisovaným jsou důležité zejména Výskyty výkazů a Vydání výskytů výkazů.

Do SDAT byla migrována data od roku 2016, což je nejzazší období, v kterém mohou být data opravována.

Zasílání oprav prostřednictvím webové aplikace SDAT

Nejjednodušší varianta, která je k dispozici. Pro uživatele současného SDNS je to standardní prostředek pro vykazování, včetně provádění oprav. Pro ty, kteří vykazují do MtS webovými službami nebo Edifactem to může být záložní prostředek, právě pro provádění oprav, který má však své kapacitní limity, zejména u objemných dynamických výkazů.

Webová aplikace nabízí tři způsoby pořízení dat:

  • natypování dat prostřednictvím webového formuláře,
  • nahrání dat ve formátu MS Excel (formát "export pro import"),
  • nahrání dat prostřednictvím XML souboru

Limit velikosti nahrávaného souboru je 20 MB.

Zasílání oprav prostřednictvím webové služby SDAT

Jedná se o standardní proces, který může být komplikován neznalostí opravovaného Čísla vydání zaslaného do MtS.

Možné řešení tohoto problému, stejně jako detailní popis celé problematiky uvedeného typu oprav je popsán v dokumentu Problematika oprav historických výskytů z MtS.