Informace k přechodu sběru dat vykazovacího rámce MKT do SDAT

Ukončení vykazování do MtS

 1. Poslední vykazování do systému MtS proběhne dne 27.5.2022 (pátek) do času 23:59 hod.
 2. Po té budou Výskyty výkazů v MtS uzavřeny, tj. zaslaná Vydání výskytu výkazů budou odmítána.
 3. Žádáme o vypnutí všech automatických procesů vykazování vůči MtS po uvedeném termínu.
 4. Systém MtS nebude okamžitě vypnut s přechodem MKT do SDAT. MtS bude dále k dispozici v režimu "čtení" historických informací. Ukončení jeho provozu bude v předstihu oznámeno.

Zahájení vykazování v SDAT

 1. Příjem dat bude v SDAT zahájen 30. 5. 2022 ve 12:00 hod. Dopoledne bude na straně ČNB probíhat vyhodnocení víkendové migrace dat za poslední období.
 2. Operativní informace budou případně publikovány na webu ČNB v aktualitách stránky SDAT a hlavní stránce portálu SDAT, kde lze využít k odběru informací i RSS kanál.
 3. Vydání výskytu výkazů zaslaná před uvedeným termínem budou odmítána.
 4. Vykazování bude probíhat prostřednictvím nové metodiky MKT20220527.
 5. Vykazování bude zahájeno zasíláním dat na Výskyty výkazů za 27. 5. 2022 nebo 30. 5. 2022, v souladu s režimem Výskytů výkazů pro vykazovací rámec MKT (kapitola navrhovaný stav).
 6. Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spouštěny ve stejném režimu jako doposud na testovacím prostředí, tj. 1 x denně, ve 4:00 hod.
 7. MVK budou vyhodnocovány pouze pro transakce, které byly zaslány do SDAT.
 8. Z důvodu zajištění náběhu vykazování v SDATu je do odvolání zastaveno zasílání historických dat pro vykazující osoby, které v MtS doháněly časovou prodlevu svého vykazování. S vykazujícími Oosobami, kterých se toto týká, bude proces řešen y budou osloveny individuálně.  Prosíme, kontaktujte kt.stat@cnb.cz, abychom s vámi mohli nastavit proces doposílání historických dat.
 9. Očekávaným scénářem je zahájení řádného denního vykazování dle vykazovací povinnosti osoby.
 10. Případné odchylky od standardního procesu denního vykazování v souvislosti s přechodem výkaznictví do systému SDAT konzultujte s metodiky výkaznictví na adrese kt.stat@cnb.cz. Je nutné, aby nestandardní způsoby zasílání dat byly koordinovány z pohledu plynulého zpracování dat v SDAT např. vzhledem k zasílaným objemům dat.

Testování v prostředí SDAT TEST

 1. Testovací prostředí SDAT TEST je stále k dispozici pro testování. Prostředí bude k dispozici i po spuštění sběru dat MKT v SDAT.
 2. Velmi doporučujeme provést do spuštění sběru SDAT test vykázání všech výkazů, které má vaše osoba předepsané ve vykazovací povinnosti pro vykazovací rámec MKT, v SDAT test.

Kontakty

 1. Dotazy na metodiku, interpretaci kontrol, režim vykazování směřujte na e-mailovou adresu kt.stat@cnb.cz.
 2. Pro technické dotazy týkající se provozu systému SDAT je k dispozici adresa sdat@cnb.cz.