Dev, P - Popis výkazů řady Dev a řady P (vybrané specifické výkazy pro statistiku platební bilance)