Opatření k výkaznictví a metodice pro banky platné pro rok 2005

 • Opatření České národní banky č. 7 ze dne 9. prosince 2004, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance (PDF 195 kB) (text opatření včetně příloh č. 1, 2, 3, 5, 6, příloha č. 4 uvedena ve zvláštních souborech) 

  Přílohy:
  • Příloha č. 1 - Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
  • Příloha č. 2 - Termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance
  • Příloha č. 3 - Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank předkládané České národní bance
  • Příloha č. 4 - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě 
   • Bil (PDF 246 kB) - výkazy řady Bil (základní bilanční výkazy)
   • V (PDF 112 kB) - výkazy řady V (různé specifické statistické výkazy)
   • VST, VT (PDF 152 kB) - výkazy řady VST a řady VT (specifické vstupní výkazy pro měnovou statistiku)
   • VUS (PDF 123 kB) - výkazy řady VUS (specifické vstupní výkazy pro úrokovou statistiku)
   • Dev, P (PDF 112 kB) - výkazy řady Dev a řady P (vybrané specifické výkazy pro statistiku platební bilance)
   • BD (PDF 305 kB) - výkazy řady BD (specifické výkazy pro potřeby bankovního dohledu)
   • E (PDF 193 kB) - výkazy řady E (specifické výkazy pro potřeby bankovního dohledu)
  • Příloha č. 5 - Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
  • Příloha č. 6 - Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01

Příloha:

 • část 1 (PDF 228 kB): Vymezení použitých nástrojů metainformačního systému (odkaz na Opatření č. 8)
 • část 2: Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
 • část 3: Mezivýkazové kontroly
 • část 4: Informační prvky
 • část 5: Parametry
 • část 6: Číselníky s příslušnými doménami
 • část 7: Datové typy a domény k datovým typům
 • část 8 (PDF 228 kB): Způsob provádění kontrol časových řad (odkaz na Opatření č. 8)
 • část 9: Kódy účtových tříd, účtových skupin a syntetických účtů
 • část 10 (PDF 228 kB): Klasifikace a vymezení typů operací uvnitř skupiny smíšené holdingové společnosti (odkaz na Opatření č. 8)