Dev, P - výkazy řady Dev a řady P (vybrané specifické výkazy pro statistiku platební bilance)

 

* Formuláře těchto datových souborů se tisknou pomocí Správce sestav (Zobrazit - Správce sestav - Tisk).