BD, E - výkazy řady BD a řady E (specifické výkazy pro potřeby bankovního dohledu)

 

* Formuláře těchto datových souborů se tisknou pomocí Správce sestav (Zobrazit - Správce sestav - Tisk).