Opatření k výkaznictví a metodika platné pro rok 2003