Metodika k výkazům FKI platná od 1. prosince 2008

  • Část 1: Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
  • Část 2: Mezivýkazové kontroly
  • Část 3: Informační prvky
  • Část 4: Parametry
  • Část 5: Číselníky (včetně členění a domén nad číselníky)
  • Část 6: Datové typy a domény nad datovými typy
  • Část 7: Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce