Portfoliové investice v geografickém členění

Mezinárodní měnový fond jednou ročně organizuje CPIS (Coordinated Portfolio Investment Survey) o stavu portfoliových investic. Výsledky statistického šetření o přeshraniční držbě cenných papírů zveřejňuje na CPIS IMF Data za jednotlivé členské země v rozdělení na majetkové cenné papíry, krátkodobé a dlouhodobé dluhové cenné papíry, včetně geografického členění.