Měnová prezentace platební bilance

Měnová prezentace platební bilance je nástroj pro vyhodnocování dopadů transakcí platební bilance, včetně nebankovních rezidentů, na měnový vývoj. Položka čistých zahraničních aktiv zahrnuje celkové pohledávky měnových finančních institucí mínus jejich celkové závazky vůči zahraničí. Zvýšení aktiva čisté pozice měnových finančních institucí vůči zahraničí vede zpravidla k růstu peněžní zásoby a obráceně. Měnová prezentace platební bilance slouží pro analýzu měnového vývoje a ukazuje dopad finančních i nefinančních transakcí platební bilance na vývoj peněžní zásoby v daném období.

 

Zobrazení dat za využití prezentačního nástroje (OBIEE)