Zavedení nového manuálu platební bilance (BPM6)

Aktualizované standardy statistiky platební bilance

Mezinárodní měnový fond (MMF) od roku 1948 vyvíjí a připravuje obecné manuály pro sestavování statistiky platební bilance (Balance of Payments Manuals, BPM). V roce 2009 MMF zveřejnil šesté vydání Manuálu k sestavení platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (BPM6), které aktualizuje páté vydání (BPM5), které bylo zveřejněno v roce 1993. Aktualizace byla provedena v těsné spolupráci s výborem MMF pro statistiku platební bilance a národní sestavovatelé a mezinárodní organizace do ní byli zapojeni prostřednictvím konzultací.

Nové vydání manuálu MMF bere v úvahu významné události, ke kterým došlo ve světové ekonomice od doby, kdy byl zveřejněn pátý manuál. Revizi ovlivnila tři hlavní témata:

  • globalizace (zvýšené využívání přeshraničních výrobních procesů, složité struktury mezinárodních společností a mezinárodní mobilita pracovních sil),
  • podrobnější zpracování rozvah (investiční pozice vůči zahraničí),
  • finanční inovace (početnější a složitější finanční nástroje).

Manuál byl revidován zároveň se zavedením systému národních účtů 2008 (2008 SNA) a Evropského systému národních účtů 2010 (ESA 2010), aby byl zajištěn soulad mezi externí a domácí makroekonomickou statistikou. Informace o hlavních metodických změnách jsou k dispozici v příloze č. 8 manuálu BPM6 a ve frequently asked questions (pdf, 232 kB)

Zavedení nových manuálu v zemích EU v roce 2014 koordinuje ECB a Eurostat.

Dostupnost a přístupnost údajů

ČNB začala 14. října 2014 publikovat údaje platební bilance, investiční pozice vůči zahraničí podle šestého vydání manuálu platební bilance ( BPM6). Data jsou dostupná v systému ARAD http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm, včetně zpětné časové řady od roku 1993. Nově jsou prezentovány devizové rezervy ČNB v tzv. templatu devizových rezerv na brutto bázi (včetně repo operací) v časové řadě od ledna 2013. Dochází tak ke sladění prezentace dat platební bilance BPM6 se zavedením systému národních účtu podle ESA 2010.