Seznam MFI - vysvětlivky

RIAD_CODE - jedinečný identifikační kód subjektu v rámci EU (skládá se z kódu země, ve které je subjekt rezidentem a identifikačního kódu subjektu používaného ČNB),

ZEMĚ - kód země, ve které je subjekt rezidentem,

ID - identifikační kód subjektu používaný ČNB,

ID_RES - identifikační kód subjektu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

LEI - jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený subjektu,

NÁZEV - název subjektu,

ULICE_MĚSTO_PSČ - adresa subjektu včetně poštovního směrovacího čísla,

KATEGORIE - kategorie zařazení MFI podle pravidel ECB (Centrální banka - Česká národní banka, Úvěrová instituce-obchodní banka, spořitelní a úvěrní družstvo, Fond peněžního trhu),

ZAŘAZENÍ_CENTRÁLY - eu_mfi_head (je rezidentem EU, je MFI), eu_non_mfi_head (je rezidentem EU, není MFI), non_eu_head (není rezidentem EU),

ZEMĚ_CENTRÁLY - dvoumístný kód mateřské země u poboček zahraničních bank,

NÁZEV_CENTRÁLY - název centrály pobočky zahraniční banky,

ID_CENTRÁLY - identifikační kód centrály pobočky zahraniční banky,

REPORT - informace o tom, zda subjekt podléhá plnému vykazování nebo mu je poskytnuta úleva (ANO - subjekt podléhá plnému vykazování, NE - subjektu je poskytnuta úleva),

CZ_KATEGORIE - kategorie zařazení MFI podle pravidel ČNB (Centrální banka - Česká národní banka, Banka - banka a pobočka zahraniční banky, Spořitelní a úvěrní družstvo, Fond peněžního trhu).