Harmonogram projektu

Termín Popis
RIAD
září 2018 Publikace třetí verze technické specifikace pro zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
31. říjen 2018 Zahájení testovacího zasílání referenčních dat (ČNB RIAD 2.0)
31. leden 2019 Spuštění produkčního prostředí ČNB RIAD 2.0
říjan 2020 Publikování dokumentu Technická specifikace (rozšíření o FOP)
leden 2021 Zahájení testovacho zasílání referenčních dat za FOP (ČNB RIAD 2.1)
červen 2021 Otevření produkčního prostředí pro data za FOP (CNB RIAD 2.1)
AnaCredit
listopad 2018 Zahájení testovacího zasílání výkazů úvěrových dat (MtS-ISL-SÚD-SDNS)
únor 2019 Zahájení testování MVK kontrol bez kontrol úplnosti
březen 2019 Zahájení testování MVK kontrol úplnosti, JVK a MVK kontrol na RIAD
duben 2019 Metodika ANA20190601
červenec 2019 První vykazování dat k referenčnímu období 30.6.2019 v metodice ANA20190601
harmonogram SDAT Zahájení testování a přechod vykazování úvěrových dat z MtS-ISL-SÚD-SDNS do SDAT - viz harmonogram SDAT