Pravidla pro vedení registru příjemců inkas SEPA v České republice (RIP)

Česká národní banka z titulu své zákonné povinnosti řídit platební styk a po dohodě s Českou bankovní asociací vydala v březnu 2010 pravidla, kterými se řídí vedení registru příjemců inkas SEPA (SDD – SEPA Direct Debit) v České republice (Pravidla RIP).

Pravidla RIP upravují pravidla pro tvorbu a registraci kódů příjemců inkas v České republice pro potřeby inkasa SEPA Direct Debit v EUR a postupy ČNB při vydávání registru v České republice a při jeho správě.

Předchozí verze pravidel: