Mimopražské pracoviště Ústí nad Labem

Na mimopražském pracovišti ČNB v Ústí nad Labem jsou dislokována územní pracoviště organizačních útvarů ČNB, a to odbor provozní Ústí nad Labem sekce peněžní a platebního styku a referát kontroly distribuce Ústí nad Labem odboru kontroly distribuce finančních produktů, který zajišťuje vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II.

Odbor provozní Ústí nad Labem a referáty kontroly sídlí v prostorách budovy ČNB v Ústí nad Labem na adrese:
Klášterní 3301/11
401 22 Ústí nad Labem

Doručovací adresa:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
fax.: 224 412 404

Odbor provozní Ústí nad Labem sekce peněžní a platebního styku

pokladní hodiny pro klienty ČNB a veřejnost
pondělí až pátek 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.00

provozní doba
pondělí až pátek,  7.30 – 14.00

tel.: 472 709 201

zajišťuje

  • správu zásob peněz
  • pokladní operace
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
  • přijímání podání od fyzických osob

Referát kontroly distribuce Ústí nad Labem odboru kontroly distribuce finančních produktů

zajišťuje

  • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, samostatnými zprostředkovateli doplňkového penzijního spoření a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci, zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení a akreditovanými osobami